Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Härligt att du fått fortsatt förtroende av dina kollegor och vill fortsätta att vara förtroendevald!

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag! Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling.

Kunskap är nyckeln!

Vårdförbundet anordnar utbildning för dig som förtroendevald för att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna utföra ditt uppdrag.  Du hittar alla utbildningar med anmälan på Vårdförbundets webbplats under Aktiviteter och utbildningar.

Grundutbildning ViljaVåga - för dig som är ringrostig, eller inte hunnit gå tidigare

Om du inte gått vår grundutbildning eller gått den tidigare än 2016 bör du se till att gå den så snart du kan. 

Grundutbildningen ViljaVåga består av tre webbutbildningar, fyra utbildningsdagar, hemuppgifter och en handbok. 

  1. Du börjar med webbutbildningen Nyfiken på Vårdförbundet, som handlar om Vårdförbundet och ditt uppdrag. Du hittar den under webbutbildningar när du loggar in i Kunskapsrummet på Vårdförbundets webb.
  2. Nästa steg i din utbildning är en 4 dagar lång grundutbildning. Första utbildningsdagen anordnas på din avdelning. Innan du kommer till introduktionsdagen ska du ha genomfört ovan nämnda webbkurs. Vid introduktionsdagen kommer du att få handboken för förtroendevalda, ViljaVåga, men du kan redan nu läsa den här på webben.  Dag 2-4 av grundutbildningen anordnas gemensamt av avdelningarna Jönköping, Kalmar län, Kronoberg och Östergötland och genomförs i Linköping.

Temautbildningar och förtroendevaldträffar

Som fördjupning i ditt uppdrag anordnar vi temautbildningar 1-2 gånger per år samt träffar för alla förtroendevalda där vi går igenom vad som är aktuellt och ger dig verktyg och stöd för att verka i ditt uppdrag. Det ger också chansen att träffa andra förtroendevalda, byta erfarenheter och kontakter. Det brukar vara mycket uppskattade och givande tillfällen - så missa inte dem!

Läs om vilka utbildningar som erbjuds!
Din coach ger dig stöd och hjälp i uppdraget

Som förtroendevald i Östergötland har du en erfaren förtroendevald som är din coach. Du kan alltid fråga denne om du undrar något eller behöver stöd i ditt uppdrag.

Kontaktuppgifter till din coach hittar du här
Var rädd om personuppgifter!

Som förtroendevald ska du genomföra en webbutbildning som ger dig den kunskap och förståelse för att säkert hantera personuppgifter på ett säkert sätt enligt GDPR i ditt förtroendeuppdrag. Lär dig hur du behöver arbeta för att skydda dina kollegors namn, kontaktuppgifter och annan känslig information.

Webbutbildning för hantering av personuppgifter
Informationsbank för förtroendevalda

På Vårdförbundets webbplats finns sidor avsedda för dig som är förtroendevald. Här hittar du all tänkbar information kring ditt uppdrag, riktlinjer, material, tips och hjälp. Att sätta dig in i detta är väl investerad tid!

Ta mig till sidorna för förtroendevalda!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -