Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Ni har valt en förtroendevald på er arbetsplats – grattis!

Genom att välja förtroendevald, som också är ert skyddsombud, har ni förutsättningar att tillsammans förändra och förbättra i frågor som rör ert arbete, arbetsplatsen, era yrken och vården. 
 
Uppdraget som förtroendevald ger stora möjligheter till dialog med arbetsgivaren om angelägna frågor. Det öppnar för inflytande och att kunna bidra till att villkor, våra yrken och vården blir bättre. Flera lagar skyddar de fackliga rättigheterna, till exempel lagen om facklig förtroendeman, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.   

Om du har några funderingar kan du kontakta din förtroendevalda, eller din lokala avdelning i Vårdförbundet.

 

PS. Arbetar du inte på denna arbetsplats längre? Uppdatera dina uppgifter på vår webbplats, eller ring Vårdförbundet Direkt 0771-420 420. Att ha rätt uppgifter är viktigt då det hjälper oss att nå ut med relevant information och  organisera verksamheten på ett effektivt sätt. Tack på förhand! DS.

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -