Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
En förtroendevald på din arbetsplats har slutat - dags för val!

En eller flera av de förtroendevalda på din arbetsplats har avslutat sitt uppdrag. Antingen har hen avsagt sig uppdraget eller så har mandatperioden tagit slut. Oavsett orsak är det nu dags för er på arbetsplatsen att se till att ni fortsätter ha någon som företräder er i fackliga frågor och i arbetsmiljöarbetet.

 

Varför är det viktigt med en förtroendevald på arbetsplatsen?

Med en förtroendevald har ni ett stort inflytande både på er arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans har ni möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Att välja förtroendevald på sin arbetsplats är en grundläggande demokratisk rättighet för medlemmar i Vårdförbundet.

Som förtroendevald på arbetsplatsen i Vårdförbundet är man också skyddsombud. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet. Uppgiften är att företräda kollegorna i arbetsmiljöfrågor och se till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Flera förtroendevalda ger kraft

Ni kan med fördel ha flera förtroendevalda på arbetsplatsen, då kan dessa hjälpas åt och stötta varandra. Så även om ni har någon förtroendevald kvar så är det bra att välja en till som ersätter den som slutat. 

Har ni några frågor - ta kontakt med lokala avdelningen i Östergötland.

Läs om hur ni väljer en förtroendevald på din arbetsplats!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -