Beställning kanslistöd

Beställning av medlemskommunikation och aktiviteter

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Här fyller du i din beställning. Flera val är möjliga.

Ange om ni kommer bjuda på något
Vill du ställa någon fråga till deltagaren vid anmälan?
Är aktiviteten en facklig utbildning där Vårdförbundet står för resor och deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön?
Hur ska aktiviteten visas ut i Aktivitetetsportalen?

SÅ HÄR GÅR NOMINERING TILL

Sedan 2019 finns en gemensam process för nomineringar inom Vårdförbundet. Medlemskommunikatörerna kommer att lägga upp et formulär för nominering på avdelnings/riksklubbs webbsida.

 1. När nominering kommer in får medlemskommunikatörerna ett mail med avisering om detta.
 2. Den som blivit nominerad får samtidigt ett mail (se hur mailet ser ut) där personen informeras om att hen blivit nominerad och ombeds att:
  1. Bekräfta nomineringen genom att skicka ett mail medlemskommunikatörerna.
  2. Fylla i en presentation av sig själv via en länk som bifogas i mailet.

3. Bekräftade nomineringar läggs som ett dokument i ett ärende i Clara som tilldelas valberedarna. 

4. Bekräftade nomineringar publiceras på webben.

5. Inkomna presentationer publiceras löpande på webben. Presentation som kommer in utan att bekräftelse på nomineringen inkommit betraktas som bekräftelse.  Se vilka frågor som besvaras i presentationen.

Nominering ska ske inför:

Ange vilka uppdrag det ska gå att nominera till

VAL I RIKSKLUBB

Ange vilka uppdrag det ska gå att nominera till:

PUBLICERING PÅ WEBBEN

 • Nyheter på webben ska vara av intresse för en majoritet av Vårdförbundets/avdelningens medlemmar.
 • Nyheten ska röra Vårdförbundets egna verksamhet. Information om andra organisationer får ske via sociala medier.
 • Exempel på nyheter som passar på lokal avdelnings webb:
  • Marknadsföring av lokala aktiviteter som riktar sig till de flesta medlemmar.
  • Information om vad som händer i den lokala avdelningen.
  • Information om engagerande ämnen med lokal vinkling, t ex lokal löneöversyn.
 • Vi hjälper till att korrekturläsa och redigera texten så att den följer Vårdförbundets policys och blir lockande att läsa,  så du behöver inte lägga massa tid på det. Själva budskapet i texten kommer inte att ändras.
 • Bilder måste vara av god kvalitet och i liggande format. Minsta bildstorlek är 860x440 pixlar, bildfilen får vara max 2 mb.
 • Vid behov kan vi behöva prioritera mellan inkommande ärenden.

NYHETSBREV OCH  UTSKICK FÖR INBJUDAN

 • Less is more. Ju fler mail medlemmarna får desto färre läser dem. Samordna därför utskicken från avdelningen så att de blir så få som möjligt. 
 • Lite motsägelsefullt med ovanstående punkt, men skicka endast till de medlemmar som faktiskt berörs av innehållet. Ju mer relevant innehåll, desto större chans att medlemmen läser.
 • Medlemskommunikatörerna kommer att korrekturläsa, strukturera och redigera texten så att utskicket följer Vårdförbundets policys och blir lockande att läsa,  så du slipper ägna tid åt det. Själva budskapet i texten kommer inte att ändras.
 • Bilder måste vara av god kvalitet och i liggande format. Minsta bildstorlek är 860x440 pixlar, bildfilen får vara max 2 mb.
 • Vi hjälper till så snart vi kan men tänk på att några dagars framförhållning behövs för utskick som inte är akuta. Vid behov kan vi behöva prioritera mellan inkommande ärenden.

Uppgifter om beställare