Uppsagt avtal och aktiviteter under våren

Avtalsrörelse i gång

Det händer mycket nu inom Vårdförbundet. Vi är inne i en avtalsrörelse som berör 80 % av medlemmarna i och med det uppsagda avtalet med SKL och Sobona. 

Läs mer om Vårdförbundets yrkanden och vad som gäller för lönesamtal under våren för dig inom Region och kommun.

Har vi rätt uppgifter?

Det är alltid mycket viktigt att alla medlemmar har korrekta uppgifter i Vårdförbundets medlemsregister, men särskilt nu när vi är inne i en avtalsrörelse. Rätt arbetsplats och en e-postadress som inte går till arbetsgivaren är nödvändigt för att kunna nå ut med viktig information i alla lägen.

Vi vill be dig att titta på din medlemslista som du ser om du loggar in på Vårdförbundets hemsida. Stämmer den? Om inte, be medlemmen uppdatera sina uppgifter på hemsidan eller använd funktionen "Skicka meddelande om medlem" och uppmärksamma Vårdförbundets kansli på de medlemmar som har exempelvis fel arbetsplats. 

Har du några frågor är du som vanligt alltid välkommen att kontakta din coach!

Aktiviteter under våren

Våren är fylld av aktiviteter, både för dig som förtroendevald och övriga medlemmar. Vi ordnar en föreläsning med Linnéa Claeson den 5 mars och en föreläsning med Jonas Eriksson den 11 april.

Observera att ni förtroendevalda bjuds på en egen föreläsning med Jonas under Guldkantsdagen, han kommer sen tillbaka på kvällen och håller en föreläsning för alla medlemmar och även icke medlemmar. 

Hjälp gärna till att sprida informationen om våra aktiviteter genom att skriva ut och sätta upp våra anslag på arbetsplatsen!

Anslag Linnéa Claeson

Anslag Jonas Eriksson