Förtroendevald i Östergötland

Information och material till dig som är förtroendevald på arbetsplats i Östergötland

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Som förtroendevald är du också skyddsombud. Uppdraget ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

Du får kontinuerlig utveckling i form av utbildningar, seminarier och träffar för förtroendevalda. Att vara förtroendevald är både roligt och utvecklande. Du lär dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen.

I Avdelning Östergötland är det fasta mandatperioder. Nuvarande mandatperiod pågår fram till 2019-09-30. Den som väljs från 2019 och framåt väljs med mandat fram till 2022-09-30.

Hur går det till rent praktiskt?

Här hittar du information om hur det går till när en ny förtroendevald ska väljas på arbetsplatsen. För att den som väljs ska få sitt mandat måste uppdraget anmälas till Vårdförbundet som i sin tur meddelar arbetsgivaren. Uppdraget kan också anmälas direkt på webben. Den förtroendevalda som väljs är tillika skyddsombud.

Information till dig som är förtroendevald på arbetsplats