Förtroendevald i Östergötland

Information och material till dig som är förtroendevald på arbetsplats i Östergötland

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling.

Val

Val av förtroendevald sker vid ett medlemsmöte. Att delta i valet av förtroendevald på arbetsplatsen är en grundläggande rättighet i den demokratiska processen!

Så här väljs en förtroendevald