Förslagslåda

Du som medlem har möjlighet att lämna förslag till styrelsen i avdelning Östergötland. Förslagen ska handla om den lokala verksamheten i avdelningen.

Ditt förslag kommer sedan att behandlas på nästkommande styrelsemöte. Någon i styrelsen kommer efter det att kontakta dig om resultatet av ditt förslag.

Förslagslåda avdelning Östergötland