Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Emma Klingvall

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Ledarskap har alltid legat mig varmt om hjärtat och att få leda en organisation och verksamhet passar mig bra. Jag har en föreningsvana sen jag var i yngre tonåren och är som person ansvarstagande, engagerad och strukturerad. Påverkansarbete och utåtriktat arbete är viktigt och roligt och något jag också tycker att jag hanterar bra.

Min profession som specialistsjuksköterska gör mig problem- och lösningsfokuserad vilket är väldigt bra i uppdraget som avdelningsordförande. Jag har vuxit in i uppdraget under de snart fyra år jag haft förmånen att leda avdelningens styrelse och verksamhet och jag ser väldigt mycket fram emot att få fortsätta utveckla Vårdförbundet avdelning Östergötland tillsammans med styrelse och förtroendevalda.

Jag tycker det är roligt att få jobba med Vårdförbundspolitik och få möjlighet att bidra till att förbättra arbetsmiljön, villkoren och vården.

Mina viktigaste frågor är

Jämställd lön och jämställda villkor och förutsättningar att kunna driva vården och vårdens livsviktiga yrken framåt.

Min bakgrund är

Sjuksköterska på KAVA US 2007, blev förtroendevald lagom till strejken 2008. Sedan dess har jag alltid varit engagerad som förtroendevald inom Regionen. 2013 började jag med 50% facklig tid med inriktning mot medlemsrekrytering och studenter.

2014 valdes jag in i avdelningsstyrelsen och 2017 fick jag det hedersamma uppdraget att bli avdelningsordförande. Jag har dock alltid haft en fot kvar i min kliniska verksamhet som är Uppvakningsavdelning ViN sedan 2016.

Mina främsta styrkor är

Strukturerad, strategisk, ansvarstagande, problemlösare, målfokuserad och driven. Jag vill få saker att hända. Jag brukar höra att jag är snabb i tanken.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har en vana att uppträda och stå inför folk och sjunga och showa. Det har jag stor användning av i möten med såväl medlemmar och beslutsfattare som med media.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vi har möjlighet att specialisera oss inom våra professioner och få spetskompetens för att kunna möta behoven i den framtida vården.

Vi behöver vara proaktiva och ta kommandot kring utvecklingen av vården. Bland annat när det kommer till en mer teknologisk och digital vård som ska möta medborgarnas behov.

Nominerade till vice avdelningsordförande 

Helene Esping

Nominerade till styrelseledamot

Eva Heijne Adolfsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad och tycker det fackliga arbetet är spännande och utmanande.

Mina viktigaste frågor är

Att tillvara ta medlemmarnas rättigheter och en bra arbetsmiljö. Jag brinner för utbildning av förtroendevalda så de kan känna sig påklädda i sina uppdrag som representanter för Vårdförbundet.

Min bakgrund är

Jag har jobbat i drygt 31 år som sjuksköterska inom den somatiska vården. De senaste åren har jag kombinerat en klinisk tjänst på onkologen. behandlingsmottagning med arbete på facklig tid. Jag är coach på CKOC.

Mina främsta styrkor är

Trygg i min roll, Har en lång erfarenhet som förtroendevald på arbetsplats. Jag är van att ha många bollar i luften, empati och drivs av att bekämpa orättvisor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har ett stort intresse av att driva fackliga frågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vårt yrke värdesätts för det vi gör. Att vi finns med på de arenor som styr och påverkar vården för våra medmänniskor.
 

Gordana Kamceva

Hedvig Axén

Jens Davidsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en stark drivkraft att arbeta för att förbättra våra medlemmars villkor.

Mina viktigaste frågor är

Hållbarhet för våra medlemmar under hela yrkeslivet med fokus på återhämtning och en acceptabel arbetsbelastning. Förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Skapa goda förutsättningar för nyexaminerade att få en trygg start i arbetslivet.

Min bakgrund är

Har arbetat inom vården sedan 2007, främst inom den särskilda omsorgen. Tog min sjuksköterskeexamen 2020 och arbetar nu på dialysmottagningen.

Mina främsta styrkor är

Jag är vetgirig, driven och lyhörd. Jag har god social kompetens och samarbetsförmåga.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har ett stort intresse för sport och träning.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att skapa en arbetsmiljö som är hållbar ett helt arbetsliv. Möjlighet till kompetensutveckling för att kunna tillgodose vårdens behov. Digitalisering.

 

Lina Gustafsson

Monica Johansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av att arbeta i kommun som förtroendevald och särskilt kring skolsköterskors arbetsvillkor.

Mina viktigaste frågor är

Löneprocessen och karriärvägar.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska sedan 1991, specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar sedan 2001. Mina första 5 år arbetade jag inom njurmedicin och hjärtsjukvård för att sedan 1995 arbeta inom barnsjukvård i Linköping under 10 år och därefter som skolsköterska i Linköpings kommun sedan 2006. Jag har varit aktiv under mina studieår i Vårdförbundet och som nyexaminerad sjuksköterska. Förtroendevald skolsköterska har jag varit sedan 2007.

Mina främsta styrkor är

Alltid hitta vägar framåt, inte ge upp. Jag försöker skaffa mig en övergripande bild för att bättre förstå vägar till lösningar. Jag är uthållig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har haft olika styrelseuppdrag genom åren inom församling, ungdomsverksamhet och föräldrakooperativ så jag är förtrogen med styrelsearbete. Jag har familj, där sista barnet är på väg ut i livet. Vårt främsta fritidsintresse är segelbåten som för tillfället finns på västkusten.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vår arbetsmiljö, ett hållbart arbetsliv med tid för återhämtning, samt karriärvägar där våra insatser ska löna sig. Vi går mot en framtid där våra yrken är viktiga och vi behöver följa med i utvecklingen och se till att vi får de bästa villkoren för att bidra med det som vi kan!

Monica Jonsson

Roger Gellerstedt

Nominerade till kongressombud 

Emma Klingvall

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Ledarskap har alltid legat mig varmt om hjärtat och att få leda en organisation och verksamhet passar mig bra. Jag har en föreningsvana sen jag var i yngre tonåren och är som person ansvarstagande, engagerad och strukturerad. Påverkansarbete och utåtriktat arbete är viktigt och roligt och något jag också tycker att jag hanterar bra.

Min profession som specialistsjuksköterska gör mig problem- och lösningsfokuserad vilket är väldigt bra i uppdraget som avdelningsordförande. Jag har vuxit in i uppdraget under de snart fyra år jag haft förmånen att leda avdelningens styrelse och verksamhet och jag ser väldigt mycket fram emot att få fortsätta utveckla Vårdförbundet avdelning Östergötland tillsammans med styrelse och förtroendevalda.

Jag tycker det är roligt att få jobba med Vårdförbundspolitik och få möjlighet att bidra till att förbättra arbetsmiljön, villkoren och vården.

Mina viktigaste frågor är

Jämställd lön och jämställda villkor och förutsättningar att kunna driva vården och vårdens livsviktiga yrken framåt.

Min bakgrund är

Sjuksköterska på KAVA US 2007, blev förtroendevald lagom till strejken 2008. Sedan dess har jag alltid varit engagerad som förtroendevald inom Regionen. 2013 började jag med 50% facklig tid med inriktning mot medlemsrekrytering och studenter.

2014 valdes jag in i avdelningsstyrelsen och 2017 fick jag det hedersamma uppdraget att bli avdelningsordförande. Jag har dock alltid haft en fot kvar i min kliniska verksamhet som är Uppvakningsavdelning ViN sedan 2016.

Mina främsta styrkor är

Strukturerad, strategisk, ansvarstagande, problemlösare, målfokuserad och driven. Jag vill få saker att hända. Jag brukar höra att jag är snabb i tanken.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har en vana att uppträda och stå inför folk och sjunga och showa. Det har jag stor användning av i möten med såväl medlemmar och beslutsfattare som med media.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vi har möjlighet att specialisera oss inom våra professioner och få spetskompetens för att kunna möta behoven i den framtida vården.

Vi behöver vara proaktiva och ta kommandot kring utvecklingen av vården. Bland annat när det kommer till en mer teknologisk och digital vård som ska möta medborgarnas behov.

Eva Heijne Adolfsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad och tycker det fackliga arbetet är spännande och utmanande.

Mina viktigaste frågor är

Att tillvara ta medlemmarnas rättigheter och en bra arbetsmiljö. Jag brinner för utbildning av förtroendevalda så de kan känna sig påklädda i sina uppdrag som representanter för Vårdförbundet.

Min bakgrund är

Jag har jobbat i drygt 31 år som sjuksköterska inom den somatiska vården. De senaste åren har jag kombinerat en klinisk tjänst på onkologen. behandlingsmottagning med arbete på facklig tid. Jag är coach på CKOC.

Mina främsta styrkor är

Trygg i min roll, Har en lång erfarenhet som förtroendevald på arbetsplats. Jag är van att ha många bollar i luften, empati och drivs av att bekämpa orättvisor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har ett stort intresse av att driva fackliga frågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vårt yrke värdesätts för det vi gör. Att vi finns med på de arenor som styr och påverkar vården för våra medmänniskor.
 

Jens Davidsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en stark drivkraft att arbeta för att förbättra våra medlemmars villkor.

Mina viktigaste frågor är

Hållbarhet för våra medlemmar under hela yrkeslivet med fokus på återhämtning och en acceptabel arbetsbelastning. Förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Skapa goda förutsättningar för nyexaminerade att få en trygg start i arbetslivet.

Min bakgrund är

Har arbetat inom vården sedan 2007, främst inom den särskilda omsorgen. Tog min sjuksköterskeexamen 2020 och arbetar nu på dialysmottagningen.

Mina främsta styrkor är

Jag är vetgirig, driven och lyhörd. Jag har god social kompetens och samarbetsförmåga.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har ett stort intresse för sport och träning.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att skapa en arbetsmiljö som är hållbar ett helt arbetsliv. Möjlighet till kompetensutveckling för att kunna tillgodose vårdens behov. Digitalisering.

 

Monica Jonsson

Maria Ljung

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en erfaren, nyfiken och engagerad förtroendevald som har ett stort engagemang i Vårdförbundets politik.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön har alltid legat mig varmt om hjärtat och då är villkoren och ledarskapet av stor betydelse för att uppnå ett hållbart yrkesliv.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom Ledning av hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

Mina främsta styrkor är

Jag är en orädd, uthållig, engagerad och lösningsfokuserad person som har som motto " ingenting är omöjligt, vissa saker tar bara lite längre tid". 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

I hela mitt yrkesliv har jag engagerat mig fackligt, har haft olika uppdrag, som tex förtroendevald på arbetsplats och styrelseledamot. De sista 10 åren har mina ansvarsområden varit att coacha privata medlemmar och medlemmar med ett chef-eller ledaruppdrag. Jag har också uppdrag som huvudskyddsombud i regionen och regionalt skyddsombud mot den privata sektorn.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö och villkorsfrågorna kommer fortfarande vara viktiga. Vårdförbundet behöver vara arbeta proaktivt och bidra med goda idéer som utvecklar till hälsofrämjande arbetsplatser där våra yrken orkar ett helt yrkesliv.

 

Åsa Wilhelmsson