Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

SE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG - KLICKA HÄR

Nominerade till avdelningsordförande

Emma Klingvall

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Ledarskap har alltid legat mig varmt om hjärtat och att få leda en organisation och verksamhet passar mig bra. Jag har en föreningsvana sen jag var i yngre tonåren och är som person ansvarstagande, engagerad och strukturerad. Påverkansarbete och utåtriktat arbete är viktigt och roligt och något jag också tycker att jag hanterar bra.

Min profession som specialistsjuksköterska gör mig problem- och lösningsfokuserad vilket är väldigt bra i uppdraget som avdelningsordförande. Jag har vuxit in i uppdraget under de snart fyra år jag haft förmånen att leda avdelningens styrelse och verksamhet och jag ser väldigt mycket fram emot att få fortsätta utveckla Vårdförbundet avdelning Östergötland tillsammans med styrelse och förtroendevalda.

Jag tycker det är roligt att få jobba med Vårdförbundspolitik och få möjlighet att bidra till att förbättra arbetsmiljön, villkoren och vården.

Mina viktigaste frågor är

Jämställd lön och jämställda villkor och förutsättningar att kunna driva vården och vårdens livsviktiga yrken framåt.

Min bakgrund är

Sjuksköterska på KAVA US 2007, blev förtroendevald lagom till strejken 2008. Sedan dess har jag alltid varit engagerad som förtroendevald inom Regionen. 2013 började jag med 50% facklig tid med inriktning mot medlemsrekrytering och studenter.

2014 valdes jag in i avdelningsstyrelsen och 2017 fick jag det hedersamma uppdraget att bli avdelningsordförande. Jag har dock alltid haft en fot kvar i min kliniska verksamhet som är Uppvakningsavdelning ViN sedan 2016.

Mina främsta styrkor är

Strukturerad, strategisk, ansvarstagande, problemlösare, målfokuserad och driven. Jag vill få saker att hända. Jag brukar höra att jag är snabb i tanken.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har en vana att uppträda och stå inför folk och sjunga och showa. Det har jag stor användning av i möten med såväl medlemmar och beslutsfattare som med media.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vi har möjlighet att specialisera oss inom våra professioner och få spetskompetens för att kunna möta behoven i den framtida vården.

Vi behöver vara proaktiva och ta kommandot kring utvecklingen av vården. Bland annat när det kommer till en mer teknologisk och digital vård som ska möta medborgarnas behov.

Nominerade till vice avdelningsordförande 

Helene Esping

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag drivs av ett stort engagemang för frågor som rör våra fyra professioner inom vårdförbundet. Löner, arbetsmiljö, möjligheten att få ihop ett yrkesliv som ständigt är i utveckling  och ett liv utanför arbetslivet. Karriär utveckling inom våra fyra professioner. Möjligheten att påverka vi våra demokratiskt valda politiker som ska styra vården inom kommuner och regionen.

Mina viktigaste frågor är

Lön, arbetsmiljö, jämställdhet, demokrati och alla människors lika värde.

Min bakgrund är

Sjuksköterska med anställning i nattorganisationen inom Vårdcentrum i Finspång dvs en anställning i regionen. När jag arbetar natt så är arbetsområdet inom region och kommun dvs Kommunens Hemsjukvård och SÄBO samt regionens LAH och Närvårdsavdelning. Vilket också är ett utmanade och mycket roligt arbete. Har varit förtroendevald i Vårdförbundet avdelning Östergötland under många år men alltid samtidigt arbetat som sjuksköterska.

Har under det senaste året varit vice ordförande samt sen tre år tillbaka styrelseledamot.

Har även haft nationella uppdrag i Vårdförbundet som revisor och är nu ledamot i den nationella valberedningen med uppdrag fram till kongressen 2021. 

Mina främsta styrkor är

Strategisk, trygg och lugn. Är kunnig i vårdförbundets politik. Tycker att det fackliga uppdraget är roligt!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vårdförbundets utveckling som förbund.
Möjligheter till karriär inom våra fyra professioner samt att dom ständigt ska utvecklas.
Lön och lönekarriär
Arbetsmiljö

Nominerade till styrelseledamot

Amanda Barkarö

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill synliggöra den viktiga roll biomedicinska analytiker spelar i dagens hälso- och sjukvård. Jag vill också verka för att öka samarbetet och utbytet mellan sjukvårdens yrkeskategorier. Jag tror att vi som personal har oerhört värdefulla insikter och tankar om hur framtidens sjukvård kan bedrivas.

Mina viktigaste frågor är

Reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker samt en hållbar arbetsmiljö för alla genom hela arbetslivet.

Min bakgrund är

Leg biomedicinsk analytiker sedan 2016. Arbetat inom primärvård samt klinisk farmakologi och arbetar just nu på Reproduktionsmedicinskt centrum som hör till Kvinnokliniken i Linköping.

Mina främsta styrkor är

Positiv, engagerad, öppen för nya lösningar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker att arbetet Vårdförbundet lägger ner gör skillnad för oss medlemmar och jag vill gärna vara en del av att driva detta arbete framåt med en positiv inställning och samarbetsvilja.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönen är och kommer fortsätta att vara många medlemmars stora fråga. Sedan tror jag att många lärdomar kommer dras av hantering av pandemin. Jag tror att det finns stora möjligheter till utveckling och förändring där.
 

Eva Heijne Adolfsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad och tycker det fackliga arbetet är spännande och utmanande.

Mina viktigaste frågor är

Att tillvara ta medlemmarnas rättigheter och en bra arbetsmiljö. Jag brinner för utbildning av förtroendevalda så de kan känna sig påklädda i sina uppdrag som representanter för Vårdförbundet.

Min bakgrund är

Jag har jobbat i drygt 31 år som sjuksköterska inom den somatiska vården. De senaste åren har jag kombinerat en klinisk tjänst på onkologen. behandlingsmottagning med arbete på facklig tid. Jag är coach på CKOC.

Mina främsta styrkor är

Trygg i min roll, Har en lång erfarenhet som förtroendevald på arbetsplats. Jag är van att ha många bollar i luften, empati och drivs av att bekämpa orättvisor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har ett stort intresse av att driva fackliga frågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vårt yrke värdesätts för det vi gör. Att vi finns med på de arenor som styr och påverkar vården för våra medmänniskor.
 

Hedvig Axén

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har nu jobbat med fackliga frågor i många år men lär mig hela tiden nya saker. Framför allt har med tiden kunskapen om hur lagar och regler tolkas och används ute på golvet givit mig en ny kunskap och ständigt nya utmaningar i hur jag ska utveckla min coaching till er kollegor. Jag vill fortsätta påverka genom att få de stora besluten bli verklighet får oss i den dagliga verksamheten och inte bara vara ord på papper.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, Arbetsmiljö och Arbetsmiljö. :-) Att förtroendevalda och medlemmar får kunskap om sina rättigheter och har kunskap och mandat att säga till i tid när arbetsmiljön inte fungerar på enheten innan problemen blir för stora och dess effekter förödande för både medlemmarna och patienterna. Hur anpassar vi Vårdförbundet till önskemål från medlemmar och hur det ser ut i verksamheterna – det är en mycket viktig fråga för mig och utmaning att få arbeta vidare med.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad Sjuksköterska som lyckats få mitt 25-års erkännande men har jobbat många av åren på fackligtid nu. Jag har varit aktiv i Vårdförbundet från att jag började min första anställning som Förtroendevald på arbetsplats, som coach, i styrelsen och nu som Huvudskyddsombud i Östergötland.

Mina främsta styrkor är

Jag är inte rädd för att vara obekväm. Följer gärna upp alla sorts ärenden utan att backa. Jag försöker föra ut goda exempel för att sprida att det finns lösningar på de flesta problemen, visst tar bara lite längre tid. Noggrann, handlingskraftig, orädd, lagspelare och försöker alltid vara till hand för medlemmarna.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har förmånen att träffa många kloka förtroendevalda och medlemmar i mitt dagliga jobb och det är fantastiskt hur många kloka tankar och idéer som finns!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vara proaktiv när det gäller arbetsmiljön, det finns så mycket man kan förebygga – för att få till en arbetsmiljö där det finns utrymme för återhämtning och utveckling. Det är också viktig med en långsiktighet; inte den ”släcka-bränder-mentaliteten” som jag upplever finns idag.
 

Karin Angvik

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är driven, engagerad och brinner för våra villkor. Jag tror att vi som kliniskt arbetande personal har mycket kunskap om hur hälso- och sjukvården kan och i vissa fall bör bedrivas.  Jag kommer ofta med nya idéer och gillar att sedan genomföra dessa.

Mina viktigaste frågor är

Jämställd lön med en bra löneutveckling och arbetstider med en hållbar schemaläggning för ett långt och hållbart arbetsliv. Jag tror också på ett fackförbund som är synligt där medlemmarna känner att de vet vad styrelsen driver för frågor och vet hur arbetet fungerar framåt. Vill vi få fler och engagerade medlemmar tror jag att vi måste synas mer och engagera mer. Minska den tendens till klyfta mellan medlemmar och icke-medlemmar som kan anas idag.

Min bakgrund är

Blev färdig sjuksköterska 2014. Har sedan dess jobbat inom slutenvården på ÖNH. Blev förtroendevalt skyddsombud 2019.  Under utbildningen var jag med i sjuksköterskesektionens styrelse som utbildningsutskott.

Mina främsta styrkor är

Engagerad och driven. Ger inte upp så lätt och jag vågar vara obekväm. Är oftast lugn och konstruktiv utan att blanda in för mycket känslor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är tillsammans vi är starka och tillsammans som vi kan förändra och förbättra. Det arbete Vårdförbundet gör och gjort har haft stor betydelse för våra professioner och kommer fortsätta ha det i framtiden. Detta arbete vill jag vara med och driva framåt.   Dessutom är jag väldigt bra på att baka bullar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Pandemin har gjort att vi fått upp ögonen för vilka frågor som är viktiga för oss och jag tror att detta är rätt tid att fortsätta kämpa för dessa. Tack vare pandemin har både vi själva liksom alla andra fått upp ögonen för hur viktiga våra yrken är och det är nu vi ska kämpa för oss.  Möjlighet till återhämtning och en hälsosam schemaläggning tror jag kommer vara väldigt viktigt i fortsättningen för att orka ett helt arbetsliv.  Jag tror också att möjlighet till fortbildning både genom vidareutbildningar men också yrkesspecifika konferenser och interna kurser är viktigt.

Lina Gustafsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Då jag har ett driv och ett engagemang för att driva och förbättra våra villkor i vården.

Mina viktigaste frågor är

Att vi får möjlighet att ha en långsiktig och hållbar arbetsmiljö samt en bra löneutveckling.

Min bakgrund är

Tog min sjuksköterskeexamen i januari 2013 och började då arbeta på Ortopedens vårdavdelning på US i Linköping. Efter ett år blev jag sedan förtroendevald. Hösten 2019 började jag att arbeta på facklig tid i kombination med 20% kliniskt arbete på Ortopeden i Linköping.

Mina främsta styrkor är

Att jag är driven och målinriktad.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljöfrågor, att vi måste ha möjlighet till ett hållbart yrkesliv samt återhämtning.

Monica Johansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av att arbeta i kommun som förtroendevald och särskilt kring skolsköterskors arbetsvillkor.

Mina viktigaste frågor är

Löneprocessen och karriärvägar.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska sedan 1991, specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar sedan 2001. Mina första 5 år arbetade jag inom njurmedicin och hjärtsjukvård för att sedan 1995 arbeta inom barnsjukvård i Linköping under 10 år och därefter som skolsköterska i Linköpings kommun sedan 2006. Jag har varit aktiv under mina studieår i Vårdförbundet och som nyexaminerad sjuksköterska. Förtroendevald skolsköterska har jag varit sedan 2007.

Mina främsta styrkor är

Alltid hitta vägar framåt, inte ge upp. Jag försöker skaffa mig en övergripande bild för att bättre förstå vägar till lösningar. Jag är uthållig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har haft olika styrelseuppdrag genom åren inom församling, ungdomsverksamhet och föräldrakooperativ så jag är förtrogen med styrelsearbete. Jag har familj, där sista barnet är på väg ut i livet. Vårt främsta fritidsintresse är segelbåten som för tillfället finns på västkusten.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vår arbetsmiljö, ett hållbart arbetsliv med tid för återhämtning, samt karriärvägar där våra insatser ska löna sig. Vi går mot en framtid där våra yrken är viktiga och vi behöver följa med i utvecklingen och se till att vi får de bästa villkoren för att bidra med det som vi kan!

Monica Jonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet som sjuksköterska inom vården. Att arbeta med fackliga frågor är både roligt och utmanande. För mig är det viktigt att kunna vara med och påverka.

Mina viktigaste frågor är

Att ha en bra arbetsmiljö med god karriärsutveckling och en bra löneutveckling. Ett hållbart arbetsliv.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1991. Anställd på Kardiologiska kliniken US. Styrelseledamot och kongressombud sedan 2017. Arbetar 100% på regionfackligtid sedan 2020 och är huvudskyddsombud.

Mina främsta styrkor är

Lyhörd, engagerad och noggrann.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Att få vara med och påverka och göra skillnad är viktigt för mig.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vi värdesätts för vår kunskap och utbildning. Tid för återhämtning och ett hållbart yrkesliv.

Nominerade till kongressombud 

Amanda Barkarö

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill synliggöra den viktiga roll biomedicinska analytiker spelar i dagens hälso- och sjukvård. Jag vill också verka för att öka samarbetet och utbytet mellan sjukvårdens yrkeskategorier. Jag tror att vi som personal har oerhört värdefulla insikter och tankar om hur framtidens sjukvård kan bedrivas.

Mina viktigaste frågor är

Reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker samt en hållbar arbetsmiljö för alla genom hela arbetslivet.

Min bakgrund är

Leg biomedicinsk analytiker sedan 2016. Arbetat inom primärvård samt klinisk farmakologi och arbetar just nu på Reproduktionsmedicinskt centrum som hör till Kvinnokliniken i Linköping.

Mina främsta styrkor är

Positiv, engagerad, öppen för nya lösningar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker att arbetet Vårdförbundet lägger ner gör skillnad för oss medlemmar och jag vill gärna vara en del av att driva detta arbete framåt med en positiv inställning och samarbetsvilja.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönen är och kommer fortsätta att vara många medlemmars stora fråga. Sedan tror jag att många lärdomar kommer dras av hantering av pandemin. Jag tror att det finns stora möjligheter till utveckling och förändring där.
 

Anki Svedberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Engagerad, tycker att det fackliga arbetet är spännande, lärorikt och utmanande.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, lön och allas lika värde.

Min bakgrund är

Sjuksköterska , jobbar på dialysen i Norrköping sedan drygt femton år. Nybliven specialistsjuksköterska i medicin. Under många år varit förtroendevald på arbetsplats och är även med i samverkan på centrumnivå.

Mina främsta styrkor är

Nyfiken, envis och stort fan av teamarbete och samverkan.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Viktigt att komma ihåg vilken kraft kollektivet har; tillsammans kan vi förbättra arbetsmiljö och villkor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Medlemmarna: arbetsmiljö, lön och utbildning/karriär - och en hållbarhet och långsiktighet i arbetslivet. Förbundet: medlemsvärdet - vikten av att vara medlem och kollektivavtalens värde.

Elisabeth Malmström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Viktigt att synliggöra samtliga våra yrken inom Vårdförbundet, tillsammans blir vi ett bättre team. Jag är lyhörd, envis och bra på att framföra andras åsikter på ett tydligt sätt!

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö-hälsosamma arbetstider. Lön som speglar ens ansvar, kunskap och utbildning. Delaktighet och en öppen dialog på arbetsplatsen.

Min bakgrund är

Jobbar som Leg Röntgensjuksköterska sedan hösten 2012 på US i Linköping.  Och har haft förtroendet att vara förtroendevald/skyddsombud i flera år. Innan jag studerade till Röntgensjuksköterska så arbetade jag administrativt på en A-kassa i 15 år.

Mina främsta styrkor är

Trygg i att prata inför många människor, bra på att kunna mötas i dialog o diskussion. Vara neutral (som person) och stå för vad medlemmar vill och driva deras frågor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Behålla och höja kvaliteten på de arbetsuppgifter vi utför, kompetensutveckling  på arbetstid, det tycker jag ska vara en självklarhet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Värna om vår legitimation, då andra yrkesgrupper tar över arbetsuppgifter pga att vi har brist på Leg. personal. Specialistutbildningar och fler AST-tjänster.  Grundlön och ob-tillägg, den frågan kommer alltid vara viktiga!
 

Emma Klingvall

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Ledarskap har alltid legat mig varmt om hjärtat och att få leda en organisation och verksamhet passar mig bra. Jag har en föreningsvana sen jag var i yngre tonåren och är som person ansvarstagande, engagerad och strukturerad. Påverkansarbete och utåtriktat arbete är viktigt och roligt och något jag också tycker att jag hanterar bra.

Min profession som specialistsjuksköterska gör mig problem- och lösningsfokuserad vilket är väldigt bra i uppdraget som avdelningsordförande. Jag har vuxit in i uppdraget under de snart fyra år jag haft förmånen att leda avdelningens styrelse och verksamhet och jag ser väldigt mycket fram emot att få fortsätta utveckla Vårdförbundet avdelning Östergötland tillsammans med styrelse och förtroendevalda.

Jag tycker det är roligt att få jobba med Vårdförbundspolitik och få möjlighet att bidra till att förbättra arbetsmiljön, villkoren och vården.

Mina viktigaste frågor är

Jämställd lön och jämställda villkor och förutsättningar att kunna driva vården och vårdens livsviktiga yrken framåt.

Min bakgrund är

Sjuksköterska på KAVA US 2007, blev förtroendevald lagom till strejken 2008. Sedan dess har jag alltid varit engagerad som förtroendevald inom Regionen. 2013 började jag med 50% facklig tid med inriktning mot medlemsrekrytering och studenter.

2014 valdes jag in i avdelningsstyrelsen och 2017 fick jag det hedersamma uppdraget att bli avdelningsordförande. Jag har dock alltid haft en fot kvar i min kliniska verksamhet som är Uppvakningsavdelning ViN sedan 2016.

Mina främsta styrkor är

Strukturerad, strategisk, ansvarstagande, problemlösare, målfokuserad och driven. Jag vill få saker att hända. Jag brukar höra att jag är snabb i tanken.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har en vana att uppträda och stå inför folk och sjunga och showa. Det har jag stor användning av i möten med såväl medlemmar och beslutsfattare som med media.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vi har möjlighet att specialisera oss inom våra professioner och få spetskompetens för att kunna möta behoven i den framtida vården.

Vi behöver vara proaktiva och ta kommandot kring utvecklingen av vården. Bland annat när det kommer till en mer teknologisk och digital vård som ska möta medborgarnas behov.

Eva Heijne Adolfsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad och tycker det fackliga arbetet är spännande och utmanande.

Mina viktigaste frågor är

Att tillvara ta medlemmarnas rättigheter och en bra arbetsmiljö. Jag brinner för utbildning av förtroendevalda så de kan känna sig påklädda i sina uppdrag som representanter för Vårdförbundet.

Min bakgrund är

Jag har jobbat i drygt 31 år som sjuksköterska inom den somatiska vården. De senaste åren har jag kombinerat en klinisk tjänst på onkologen. behandlingsmottagning med arbete på facklig tid. Jag är coach på CKOC.

Mina främsta styrkor är

Trygg i min roll, Har en lång erfarenhet som förtroendevald på arbetsplats. Jag är van att ha många bollar i luften, empati och drivs av att bekämpa orättvisor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har ett stort intresse av att driva fackliga frågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vårt yrke värdesätts för det vi gör. Att vi finns med på de arenor som styr och påverkar vården för våra medmänniskor.
 

Hedvig Axén

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har nu jobbat med fackliga frågor i många år men lär mig hela tiden nya saker. Framför allt har med tiden kunskapen om hur lagar och regler tolkas och används ute på golvet givit mig en ny kunskap och ständigt nya utmaningar i hur jag ska utveckla min coaching till er kollegor. Jag vill fortsätta påverka genom att få de stora besluten bli verklighet får oss i den dagliga verksamheten och inte bara vara ord på papper.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, Arbetsmiljö och Arbetsmiljö. :-) Att förtroendevalda och medlemmar får kunskap om sina rättigheter och har kunskap och mandat att säga till i tid när arbetsmiljön inte fungerar på enheten innan problemen blir för stora och dess effekter förödande för både medlemmarna och patienterna. Hur anpassar vi Vårdförbundet till önskemål från medlemmar och hur det ser ut i verksamheterna – det är en mycket viktig fråga för mig och utmaning att få arbeta vidare med.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad Sjuksköterska som lyckats få mitt 25-års erkännande men har jobbat många av åren på fackligtid nu. Jag har varit aktiv i Vårdförbundet från att jag började min första anställning som Förtroendevald på arbetsplats, som coach, i styrelsen och nu som Huvudskyddsombud i Östergötland.

Mina främsta styrkor är

Jag är inte rädd för att vara obekväm. Följer gärna upp alla sorts ärenden utan att backa. Jag försöker föra ut goda exempel för att sprida att det finns lösningar på de flesta problemen, visst tar bara lite längre tid. Noggrann, handlingskraftig, orädd, lagspelare och försöker alltid vara till hand för medlemmarna.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har förmånen att träffa många kloka förtroendevalda och medlemmar i mitt dagliga jobb och det är fantastiskt hur många kloka tankar och idéer som finns!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vara proaktiv när det gäller arbetsmiljön, det finns så mycket man kan förebygga – för att få till en arbetsmiljö där det finns utrymme för återhämtning och utveckling. Det är också viktig med en långsiktighet; inte den ”släcka-bränder-mentaliteten” som jag upplever finns idag.
 

Jenny Götesson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill vara en röst som arbetsgivaren behöver lyssna på. Förmedla hopp och uppmuntran till kollegor ute på arbetsplatserna och därmed få fler att förstå att Vårdförbundet förändrar situationer.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och vård för alla på lika villkor.

Min bakgrund är

Arbetar som sjuksköterska i Norrköpings kommun på äldreboende, läser halvtid till spec-ssk i äldrevård.

Mina främsta styrkor är

Engagemang, tydlighet, envis, positiv.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är kul att arbeta med förändring och påverkan

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Personcentrerad vård som bland annat stärker hållbar utveckling och lika vård för alla. Att höras i samhället som en gemensam röst.

Karin Angvik

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är driven, engagerad och brinner för våra villkor. Jag tror att vi som kliniskt arbetande personal har mycket kunskap om hur hälso- och sjukvården kan och i vissa fall bör bedrivas.  Jag kommer ofta med nya idéer och gillar att sedan genomföra dessa.

Mina viktigaste frågor är

Jämställd lön med en bra löneutveckling och arbetstider med en hållbar schemaläggning för ett långt och hållbart arbetsliv. Jag tror också på ett fackförbund som är synligt där medlemmarna känner att de vet vad styrelsen driver för frågor och vet hur arbetet fungerar framåt. Vill vi få fler och engagerade medlemmar tror jag att vi måste synas mer och engagera mer. Minska den tendens till klyfta mellan medlemmar och icke-medlemmar som kan anas idag.

Min bakgrund är

Blev färdig sjuksköterska 2014. Har sedan dess jobbat inom slutenvården på ÖNH. Blev förtroendevalt skyddsombud 2019.  Under utbildningen var jag med i sjuksköterskesektionens styrelse som utbildningsutskott.

Mina främsta styrkor är

Engagerad och driven. Ger inte upp så lätt och jag vågar vara obekväm. Är oftast lugn och konstruktiv utan att blanda in för mycket känslor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är tillsammans vi är starka och tillsammans som vi kan förändra och förbättra. Det arbete Vårdförbundet gör och gjort har haft stor betydelse för våra professioner och kommer fortsätta ha det i framtiden. Detta arbete vill jag vara med och driva framåt.   Dessutom är jag väldigt bra på att baka bullar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Pandemin har gjort att vi fått upp ögonen för vilka frågor som är viktiga för oss och jag tror att detta är rätt tid att fortsätta kämpa för dessa. Tack vare pandemin har både vi själva liksom alla andra fått upp ögonen för hur viktiga våra yrken är och det är nu vi ska kämpa för oss.  Möjlighet till återhämtning och en hälsosam schemaläggning tror jag kommer vara väldigt viktigt i fortsättningen för att orka ett helt arbetsliv.  Jag tror också att möjlighet till fortbildning både genom vidareutbildningar men också yrkesspecifika konferenser och interna kurser är viktigt.

Lina Gustafsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Då jag har ett driv och ett engagemang för att driva och förbättra våra villkor i vården.

Mina viktigaste frågor är

Att vi får möjlighet att ha en långsiktig och hållbar arbetsmiljö samt en bra löneutveckling.

Min bakgrund är

Tog min sjuksköterskeexamen i januari 2013 och började då arbeta på Ortopedens vårdavdelning på US i Linköping. Efter ett år blev jag sedan förtroendevald. Hösten 2019 började jag att arbeta på facklig tid i kombination med 20% kliniskt arbete på Ortopeden i Linköping.

Mina främsta styrkor är

Att jag är driven och målinriktad.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljöfrågor, att vi måste ha möjlighet till ett hållbart yrkesliv samt återhämtning.

Maria Ljung

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en erfaren, nyfiken och engagerad förtroendevald som har ett stort engagemang i Vårdförbundets politik.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön har alltid legat mig varmt om hjärtat och då är villkoren och ledarskapet av stor betydelse för att uppnå ett hållbart yrkesliv.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom Ledning av hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

Mina främsta styrkor är

Jag är en orädd, uthållig, engagerad och lösningsfokuserad person som har som motto " ingenting är omöjligt, vissa saker tar bara lite längre tid". 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

I hela mitt yrkesliv har jag engagerat mig fackligt, har haft olika uppdrag, som tex förtroendevald på arbetsplats och styrelseledamot. De sista 10 åren har mina ansvarsområden varit att coacha privata medlemmar och medlemmar med ett chef-eller ledaruppdrag. Jag har också uppdrag som huvudskyddsombud i regionen och regionalt skyddsombud mot den privata sektorn.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö och villkorsfrågorna kommer fortfarande vara viktiga. Vårdförbundet behöver vara arbeta proaktivt och bidra med goda idéer som utvecklar till hälsofrämjande arbetsplatser där våra yrken orkar ett helt yrkesliv.

 

Monica Jonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet som sjuksköterska inom vården. Att arbeta med fackliga frågor är både roligt och utmanande. För mig är det viktigt att kunna vara med och påverka.

Mina viktigaste frågor är

Att ha en bra arbetsmiljö med god karriärsutveckling och en bra löneutveckling. Ett hållbart arbetsliv.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1991. Anställd på Kardiologiska kliniken US. Styrelseledamot och kongressombud sedan 2017. Arbetar 100% på regionfackligtid sedan 2020 och är huvudskyddsombud.

Mina främsta styrkor är

Lyhörd, engagerad och noggrann.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Att få vara med och påverka och göra skillnad är viktigt för mig.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vi värdesätts för vår kunskap och utbildning. Tid för återhämtning och ett hållbart yrkesliv.

Åsa Hermansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tycker det skulle vara jätteintressant att få sätta sig in kommande årets motioner och propositioner.

Mina viktigaste frågor är

Det är man man ersättare våra professioner med andra yrkesgrupper för att lösa en personalkir.

Min bakgrund är

Jag blev klar SSK 92 och klar BM -97.  Jobbat till största delen i Förlossnings och BB-vården. Började med att jobba på facklig tid för två år sedan.

Mina främsta styrkor är

Jag är intresserad och brinner för fackliga frågor. Har lång yrkeserfarenhet, jobbat med många projekt och har ett stort kontaktnät.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Tyvärr just nu väldigt stressad. Ska åka på en konferens imorgon och har en dator som krånglar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Schema -lösa personalbristen i 24/7 verksamheten  så det blir en dräglig och attraktiv arbetsplats.

Åse Högstedt

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Brinner för arbetsmiljön och alla medlemmars möjlighet att påverka sin situation via samverkan på alla nivåer. 

Mina viktigaste frågor är

God arbetsmiljö. Bra löneutveckling under arbetslivet, fortsätta driva SY och AST.

Min bakgrund är

Arbetar som sjuksköterska inom särskilt boende i Norrköpings kommun. Förtroendevald i mer än 10 år på kommunövergripande nivå.

Mina främsta styrkor är

Positiv, vill se möjligheterna i de olika situationer vi ställs inför i det fackliga arbetet och i samverkan med arbetsgivaren.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Bra arbetsmiljö där möjlighet ges att ge god och patientsäker vård. Personcentrerad vård med gott samarbete mellan olika vårdgivare och yrkesgrupper.

Åsa Wilhelmsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är starkt engagerad i Vårdförbundet och de villkor som våra medlemmar har, de villkor vi ska driva bestäms på kongressens och beslutas på vår kongress.

Mina viktigaste frågor är

Villkor för medlemmar, villkor som till stor del regleras i de avtal vi träffar med motparten.

Min bakgrund är

Narkossjuksköterska på barnoperation där jag länge kombinerat kliniskt arbete med fackligt men för närvarande jobbar jag 100% på Vårdförbundet med coaching och avtal, jobbar även nationellt med nationellt avtalsråd.

Mina främsta styrkor är

Drivet och engagemanget.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkoren i arbetsmiljön , arbetsbelastning och löneutvecklingen. När dessa villkor blir bättre kommer utvecklingen av våra professioner vara viktig.