Inkomna nomineringar till årsmötet 2020

Här presenteras löpande vilka som blivit nominerade till årsmötet.

Nominerade till vice avdelningsordförande

Helene Esping

Nominerade till Styrelseledamot

Maria Berggren - kandidatur återtagen

Lina Gustafsson

Valberedningens förslag

Helene Esping - vice avdelningsordförande

Lina Gustafsson - styrelseledamot