Ingen mer bonus för nattarbete

Det blev varken lättare att rekrytera sjuksköterskor eller att öppna vårdplatser. Därför tar Region Östergötland bort nattbonusen till hösten.

Bonus för nattarbete har inte gett den effekt som Region Östergötland hoppades på. En grupp sjuksköterskor och barnmorskor har tjänat mycket pengar, men många har utnyttjat bonusen för att med bibehållen inkomst kunna gå ner i arbetstid, vilket inte var syftet. 

Det resultatet tycker vår ordförande, Emma Klingvall, tydligt visar att kortare arbetstid skulle vara betydligt mer värt för många medlemmar. Regionrådet Anders Härnbro (S) öppnar i en intervju med Sveriges radio upp för att låta arbetsvillkor och arbetstid vara en viktigare faktor för att kunna rekrytera sjuksköterskor framöver. Vi kommer nu arbeta hårt för att Regionen tar fram en ersättning till bonusen som ger mer vila och återhämtning och som upplevs som ett ännu bättre alternativ för de flesta. 

Läs mer i artikeln i Vårdfokus

Hör vår ordförande Emma intervjuas i Sveriges radio