Rapport från styrelsens möte 11 juni

Rapport från sista styrelsemötet innan sommarsemestern.

  • Styrelsen planerade kring årsmötet som äger rum den 27 september.  Det kommer bjudas på karriärföreläsningar och middag. Dessutom blir det fyllnadsval och nomineringen till uppdraget som vice avdelningsordförande eller styrelseledamot är öppen fram till 16 augusti.  Anmäl dig till årsmötet här!
  • Dialog kring hur vi ska möta medlemmar mera. Vi behöver bli fler för att vara en stark part. Just nu har vi en kampanj där nya medlemmar får de tre första månaderna kostnadsfritt.
  • Vi har haft möte med Region Östergötland och diskuterat hur pengarna som frigörs i och med borttagandet av "24/7-bonusen" ska användas.  Vi kommer intensifiera diskussionerna med regionen och tar gärna emot medlemmars åsikter kring detta via vår förslagslåda.
  • På årsmötet delas stipendium ut till 2 C-uppsatser, prissumman är 5000 kr per stipendium. Om du tagit examen i år, passa på att ansöka! .
  • Styrelsen tog återigen upp frågan om läget i sommar, situationen ser uta tt bli mycket ansträngd på många håll. Vårdförbundet har haft flera diskussioner med arbetsgivare om detta. Vår uppmaning till alla är vara noga med att skriva avvikelserapporter! Vårdförbundet finns tillgängligt hela sommaren om du behöver hjälp.

 

Fullständigt protokoll kan du få om du kontaktar oss via info.ostergotland@vardforbundet.se