Rapport från styrelsens möte 2 mars

2 mars var det dags för styrelsens andra möte. Här kan du få en kort rapport om några av punkterna som diskuterades på mötet.

  • Diskussion kring avdelningens medlemsutveckling. Ju fler vi är, desto större påverkanskraft får vi.
  • Dialog kring professionsdagarna och hur de ska uppmärksammas. Mer information om det kommer längre fram.
  • Vi pratade också om nya nattarbetstidsavtalet som börjar gälla 1 april.
  • Genomgång av verksamheten och alla aktiviteter som är planerade under året.
  • Diskussion om kongressen och de förberedelser som just nu pågår bland kongressombuden. Dessa träffas och går igenom och diskuterar alla motioner och propostioner för att vara väl förberedda.
  • Ordförande Emma och vice ordförande Ragnhild har träffat gruppledarna i alla politiska partier och berättade om dessa möten. Under mötena har de bland annat diskuterat de professioner som vi företräder, 24/7-bonusen, löneprocessen, stadsbidrag, arbetstid, magnetmodellen samt situationen för enhetschefer kopplat till exempel från verksamheten.
  • Diskussion kring de mandat som förtroendevalda på arbetsplats har och om att tillse att alla genomgår den utbildning som erbjuds förtroendevalda.
  • Information och dialog kring Region Östergötlands samverkansmöte där vi delog. Här diskuterades bland annat ekonomi, magnetmodell, medarbetarantal samt ledning och styrning. Vårdförbundet deltar i en arbetsgrupp som ser över samverkansavtalet inom Regionen.

Önskar du läsa hela protokollet från mötet, kontakta oss på info.ostergotland@vardforbundet.se