Jämställda löner - kom och möt politikerpanelen

I samband med internationella kvinnodagen ordnar vi ett möte för medlemmar där vi bjudit in lokala politiker för att diskutera jämställda löner. Möt vår politikerpanel, fråga, diskutera eller bara lyssna!

Hur ser politikerna på jämställda löner och hur arbetar de för att nå detta?

Här är chansen att påverka dem som faktiskt har mandat att förändra, att lära dig mer och få svar på det du undrat. 

Datum, tid och plats

10 mars klockan 17.00, Missionskyrkan Linköping

Inbjuden panel

  • Alexander Höglund (L) regionråd och ordförande Regionstyrelsens beredning för personal– och kompetensförsörjning
  • Torbjörn Holmqvist (S), regionråd med ansvar för Hälso- och sjukvård
  • Maria Almesåker (M) vice ordförande Regionstyrelsens beredning för personal– och kompetensförsörjning.
  • Jessica Eek (V), sjuksköterska och ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vi bjuder på fika. Anmäl dig senast 9 mars - länk till anmälan och mer information