Missade du årsmötet? Det här hände!

  • Välfylld lokal med årsmötesdeltagare

  • Ann Hertzman, verksamhetschef ortopedkliniken ViN

  • Yvonne Lövgren, Chefssjuksköterska

  • Karin Jisborg Hultgren, Enhetschef Vårdförbundet enhet Sydost

  • Årets C-uppsatsstipendiater

  • Glada miner hos ordförande Emma Klingvall, avgående vice ordförande Ragnhild Karlsson och nyvalda vice ordförande Eva Edelönn

  • Nyvalda! Vice ordförande Eva Edelönn och styrelseledamot Heléne Esping

2018 års årsmöte i Avd. Östergötland innehöll allt ett lyckat årsmöte behöver. Intressanta föreläsningar, val, beslut, middag och en härlig gemenskap för de dryga110 deltagare som kommit.

På eftermiddagen den 27 september träffades dett drygt hundratal medlemmar på Stora Hotellet i Linköping där det bjöds till en smarrig fikabuffé och mingel. Därefter fortsatte programmet med föreläsningar.

Vi fick börja med att höra tre intressanta och inspirerande berättelser om hur olika yrkesliv inom våra professioner kan bli. Det var Ann Hertzman, verksamhetschef på Ortopedkliniken ViN, Yvonne Lövgren, Chefssjuksköterska och Karin Jisborg Hultgren, Enhetschef i Vårdförbundet som berättade om hur deras yrkesresor varit och hur de såg på begreppet karriär.

Vi fick också presentationer av årets C-uppsatsstipendiater Elin Brusman, Sara Larsson och Elina Nordin, som berättade om sina arbeten och om de framtida forskningsområden de såg. Nytt för i år var att vi delade ut två stipendier, ett i ämnet omvårdnad och ett i ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. 

Därefter startade de traditionella årsmötesförhandlingarna ledda av mötesordförande Karin Jisborg Hultgren. Årsmötet föredrogs bland annat hur verksamheten bedrivits under året och hur det gått till på kongressen som hölls i maj. Till ny vice ordförande valdes Eva Edelönn och till styrelseledamot valdes Heléne Esping.  Enligt nytt kongressbeslut beslutade årsmötet även om fördelning av arvode till styrelsen. Som avslutning på årsmötet tackades avgående vice ordförande Ragnhild Karlsson av med blommor och present.

Kvällen avrundades med en härlig middagsbuffé i Storans restaurang där deltagarna fick äta gott och prata och skratta ihop med kollegor. Tack alla deltagare för att ni kom till årets viktigaste demokratiska möte.