Löneöversynen i Region Östergötland

Nu är överläggningarna inför löneöversyn 2021 tillsammans med Region Östergötland genomförda.

Överläggningarna har fokuserat på det fortsatta arbetet med att vår huvudöverenskommelse HÖK19 ska fungera lokalt. 

Fokus på särskilt yrkesskickliga

Prioritering i lönerna ska göras mot de som är särskilt yrkesskickliga för att få till en lönespridning inom respektive samt en lönekarriär i yrket över tid.

Se definitionen av särskilt yrkesskicklig i bilagan till överläggningsprotokollet som du hittar längre ner.

Målet: lönekarriär i yrket

Vårdförbundets medlemmar har historiskt en så kallad framtung löneutveckling. Det betyder att ju längre man stannar i professionen desto sämre blir löneutvecklingen och de stora lönesatsningarna har gått till individer som är relativt nyutexaminerade. Grunden med prioritering av särskilt yrkesskicklig är att komma bort från detta och få till en lönekarriär i yrket över tid – något som vi: hela kollektivet, på sikt tjänar på.

Förbered dig inför lönesamtalet

Tänk på att de samtal du har med din lönesättande chef inte är en förhandling om lön men det är ändå viktigt att komma förberedd. Lönesättande chef har mandatet att sätta din lön utifrån de kriterier vi är överens om i vår överläggning samt den bedömning chefen gör utifrån din prestation, ditt bidrag till verksamheten och bedömning utifrån lönekriterierna.

Vårdförbundet erbjuder dig som är medlem både lönecoachning  och en kort webbutbildning för att ge dig bästa förutsättningarna inför lönesamtalet.

Har du frågor och synpunkter, kontakta gärna din förtroendevald på arbetsplatsen eller coachen för din arbetsplats.