Lön 2019 – Vad händer i Östergötland?

Här hittar du bakgrund, information om löneavtalet och status i löneprocessen för dig som arbetar inom kommun eller region.

Lite bakgrund om "märket" och sifferlösa avtal

Efter en utdragen avtalsrörelse slöts den 16 maj avtalet, kallat HÖK19, mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona (Kommunala bolag). Här kan du läsa om det nya avtalet

I Sverige är man överens om att industrin, som drar in pengar till samhället, och den offentliga sektorn ,som kostar pengar, ska ha en balans mellan intäkter och utgifter och då brukar vi prata om ”märket”. Industrimärket styr traditionellt hur mycket lönerna inom offentligt finansierad sektor får öka. Det betyder att till exempel antal sålda JAS-plan påverkar din och min lön. Detta system betyder också att alla vi som finns i offentlig sektor ska ha en någorlunda balans i vårt löneutrymme.

Skulle vi försöka få in en hög siffra, som 10 000 kronor under 3 år till 25% av våra medlemmar, i ett nationellt avtal betyder det att vi måste förmå övriga fackförbund som slåss om samma löneutrymme att avstå löneutveckling under 3 år. Därmed sagt är ”10 000-kronorsfrågan” ändå en viktig siffra att prata om. Det är vårt politiska mål även om siffran inte står i avtalet. Vi vet att när vi börjar benämna vad vi är värda och prata om det i kronor och ören så har vi bättre förutsättningar att lyckas.

Sifferlösa avtal har historiskt varit en framgång för Vårdförbundet. En förklaring är att vi såklart har börjat lågt i lön och därmed haft en procentuellt stark löneutveckling i och med sifferlösa avtal. Marknadskrafterna och konkurrensen har också hjälpt till att öka vår löneutveckling på totalen. Men hade vi försökt få in siffror i HÖK19 hade vi troligtvis landat på industrimärket och då hade det varit norm. Nu finns möjlighet att nå högre.

Löneöversynen för 2019 snart klar

Omedelbart efter att avtalet slutits påbörjade vi överläggningar i Östergötland, först med Regionen och därefter med samtliga 13 kommuner. De allra flesta arbetsgivare är färdiga med löneöversyn 2019 och vi håller som bäst på med avstämningar runt om i länet. 

Om du vill veta när just din nya lön betalas ut, kontakta någon av ordförande eller vice ordförande i avdelning Östergötland.

Följer arbetsgivaren avtalet?

Vi har haft många medlemmar och förtroendevalda som har hört av sig och uttrycker ett missnöje och har synpunkter på löneprocessen lokalt och den individuella lönesättningen. Vi är jätteglada för all respons – det visar att HÖK19 skapar engagemang och att det finns en stark medlemsvilja kring vår lönebildning. Vi samlar ihop alla dessa synpunkter som vi kallar avarter och tar med i avstämningarna.

Vi är två parter i det här avtalet och arbetsgivaren måste ta sitt ansvar att följa avtalet. Det är först vid avstämning vi egentligen har en samlad bild av tolkning och följsamhet av avtalet. Eventuell besvikelse ska vändas till arbetsgivaren för det är de som har pengarna, budgetansvaret och ansvaret över vården. De får den kompetens de betalar för. De får den vård de betalar för.


Begreppet ”Särskilt yrkesskicklig”

Vi har haft en process med definitionen ”Särskilt yrkesskicklig” där en referensgrupp bestående av våra fyra professioner i region och kommun samt chefer har arbetat och haft åsikter. Vi kom fram till en väldigt bra definition som ska vara en hjälp ute i verksamheterna att dels identifiera vilka som är särskilt yrkesskickliga men som också ska kunna användas som ett sätt att göra lönekarriär. Vi lönesätts utifrån individuell måluppfyllelse och lokala lönekriterier och vår tanke är att bedömningsinstrumentet ska vara ett komplement till detta.

Definitionen har tagits emot väl i de flesta kommuner samt i Regionen. Alla ska ha förutsättningar att bli särskilt yrkesskicklig, att vilja var kvar på en arbetsplats, utveckla vården och vara den trygga ryggraden och kärnan på en arbetsplats. Målet är lönespridning och möjlighet till löneutveckling. Utvärdering av användningen av bedömningsinstrumentet och detta sätt att sätta lön och nå lönespridning kommer vi följa upp i avstämningarna med arbetsgivarna och ta med in i nästa års överläggningar.

Din input är viktig

Det är väldigt viktigt att ni medlemmar och förtroendevalda fortsätter rapportera in till oss och ställa frågor om den lokala processen, för den är viktigast. Det är i dialog mellan lönesättande chef och medarbetare som lön och prestation ska kommuniceras. Och när det inte fungerar måste vi som förhandlar få veta det. Har ni frågor och synpunkter, kontakta oss! 

Det är första gången vi implementerar ett avtal med ett begrepp som särskilt yrkesskicklig. Egentligen är det ingen "rocket science", vi vet varför det är viktigt att behålla erfarna och kompetenta medarbetarna och vi vet varför många väljer bort vården. Vi kommer inte kunna göra detta perfekt i år men vi har en vilja och en kraft i rätt riktning.

Vad händer nu?

  • Vi som förhandlar är färdiga med avstämningar i de flesta kommuner och har påbörjat avstämningarna med Region Östergötland. Vi tittar på statistik och avarter och hur löneprocessen fungerat, samt hur arbetsgivaren följt avtalet lokalt.
  • Vi fortsätter vårt viktiga påverkansarbete gentemot politiker och beslutsfattare i olika strategiska möten och budgetinspel.
  • Vi jobbar med opinion i media.
  • Vi håller i och håller ut! Vi har ett bra avtal och vi ska göra allt vi kan för att avtalet ska fungera lokalt och generera satsningar och löner som värderar medlemmars kompetens.
  • Viktigast av allt – vi möter er medlemmar så mycket vi kan och tar upp våra frågor i alla de forum vi kan.

Vi är alla Vårdförbundet och det är bara tillsammans vi kan nå våra mål.
Vi organiserar fyra livsviktiga yrken; barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor och arbetsgivaren kan inte ersätta vår kompetens och tro att vården blir bättre.


Vi är vården och tillsammans ska vi flytta berg!