Aktuellt om semestern i Östergötland

Sommar och semester även i år... För många av oss är semesterplanering även i en tid utan pandemi, en tid av frågetecken, oro, ovisshet och frustration men i år är det kanske extra svårt... Hur tänker arbetsgivaren och vad tycker Vårdförbundet?

Semestrarna är klara för de som har tidig semester i Regionen och på välbemannade arbetsplatser i länet. Men fortfarande är det mycket som är oklart både i Regionen men också i flera kommuner.

Vårdförbundets avdelningsordförande Emma Klingvall och ombudsman Eva Edelönn har regelbundna möten med regionledningen, Erica Härnman och Torbjörn Eriksson från HR i just semesterfrågan. Vi har också förhandlingar med enskilda arbetsplatser i länet som behöver förhandla avvikelser från Semesterlagen.

Vi har i samtalen med regionledningen verkligen bjudit upp till dans och lagt fram våra argument utifrån medlemmarnas viljor och uttryck som vi får till oss genom direkt kontakt men också via alla engagerade förtroendevalda. Vi vill naturligtvis att arbetsgivaren erbjuder ersättningar och sommarersättningar. Här har arbetsgivaren Regionen än så länge inte varit tillmötesgående.

Vi hoppas bli klara så snart som möjligt eftersom semesterperioden hos en del startar 1 juni men räknar med att semesterfrågan kommer vara het och aktuell hela sommaren.

Vi tycker naturligtvis att inskränkningar på semesterlagen i dessa tider är förskräckliga men arbetsgivaren anser sig ha rätt att använda corona-pandemin som argument för särskilda skäl och då kunna avvika från semesterlagen. Arbetsgivaren Regionen lägger stor vikt på att det är den lokala sjukvårdsledningen som har mandatet att leda och fördela arbetet och hävdar behovet av vårdplatser som skäl att bemanna upp och avvika från semesterlagen.

Arbetsmiljölagen gäller fortfarande och det är viktigt att de som arbetar kliniskt och alla förtroendevalda står upp för den och har dialog med närmsta chefer om arbetssituationen. Alla risker och tillbud behöver dokumenteras som bevis på en ansträngd situation.

Vårdförbundets medlemmar behöver återhämtning och vila för att orka med det som kommer, oavsett om det är en andra våg av corona eller vård som fått skjutas upp som ska hanteras.

Eventuella ersättningar för extrapass eller för att senarelägga sin semester blir i så fall ensidiga arbetsgivarbeslut som enligt arbetsgivaren sker på helt frivillig basis. Sker det på din arbetsplats får du gärna höra av dig, exempelvis om du upplever att det sker med påtryckning från arbetsgivaren.

Det är viktigt att du som funderar på att senarelägga din semester, noga läser igenom det avtal du tecknar med arbetsgivaren och att det finns påskrivet innan ändringen ni är överens om genomförs. Det är särskilt viktigt att ni är överens om, skriftligt, när din huvudsemester ska tas ut. Tänk också på att du har möjlighet att själv förhandla med arbetsgivaren om andra villkor.

 

Läs mer om sommarsemestern - vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?

Var rädd om dig - Du är viktig!