Hur sätts din lön? - utbildning i lön för medlemmar i region och kommun

LÖN - en av de viktigaste fackliga frågorna som väcker känslor - och många frågor! Nu erbjuds du som är medlem och arbetar inom region och kommun, och omfattas av vårt stora avtal HÖK 19, en utbildning som ger dig alla svar du behöver och önskar.

  • Vad innebär Svenska modellen? På vilket sätt påverkar det min lön?
  • Hur fungerar lönebildningen inom region och kommun?
  • Hur är löneprocessen mellan Vårdförbundet och min arbetsgivare?
  • Lönesamtalet - hur ska det fungera och vad ska jag tänka på?

Kunskap ger större möjligheter att påverka. Denna utbildning ger dig alla svar du behöver och det finns gott om tid för dialog och frågor. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Datum

  • 22 januari  Lasarettet i Motala
  • 23 januari Vrinnevisjukhuset Norrköping
  • 28 januari US Linköping - information och anmälan

Mer information och anmälan hittar du på vår webb.

Tipsa gärna dina kollegor - sätt upp vårt anslag på din arbetsplats.