Aktuellt i Östergötland

 • Valberedningens förslag till årsmötet 2017

  Ta del av valberedningens förslag till styrelse och kongressombud. Kongressombuden, såväl ordinarie som ersättare, är angivna i den ordning som valberedningen föreslår att de ska träda in, i det fall avdelningen får fler eller färre ombud än 9, vilket var föregående periods antal.

 • Samtal pågår mellan fyra personer, i bakgrunden rör sig ett antal personer

  Enkät - vad tycker du är viktigt inför verksamhetsplaneringen 2018?

  Passa på att bidra till vår verksamhetsplanering 2018! Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vad medlemmarna i avdelning Östergötland tycker är viktigast att jobba med och vilka aktiviteter som uppskattas. Resultatet av enkäten kommer fungera som en bas för den nya styrelsen, vid prioriteringar av aktiviteter under året som kommer.

 • Svarta medaljer mot rosa bakgrund

  Ta chansen att få ett stipendium för din c-uppsats

  Har du genomfört ett godkänt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng inom ämnesområdet omvårdnad/biomedicinsk laboratorievetenskap? Då har du möjlighet att söka Vårdförbundets stipendium som vi delar ut en gång per år!

 • Sångerskan Linda Bengzing står lutad mot en orange bakgrundsvägg

  Årsmöte och 40 årsjubileum

  Den 29 september är det dags för årets två stora händelser! Vi slår ihop det till en enda stor tillställning på Trappan vid Campus i Norrköping och vi startar redan på eftermiddagen med intressanta föreläsningar. Fokus på dessa är karriär. Ni kommer få höra medlemmars historier om spännande karriärer utifrån olika yrkesroller.

 • En dator, en mobil och ett block där en person är på väg att skriva något

  Sista chansen att skriva en motion inför årsmötet 2017

  Vill du påverka vad Vårdförbundet ska jobba med? Skicka in en motion till avdelning Östergötlands årsmöte den 29 september. Senast 15 augusti behöver vi få in din motion.

 • Många medlemmar sitter och räcker upp sin röstsedel.

  Dags för nyval - nominera dig själv eller någon annan!

  Ta chansen att nominera dig själv eller någon annan medlem till årsmötet den 29 september. Det ska väljas ny avdelningsstyrelse, valberedning och kongressombud till avdelning Östergötland.

 • Illustrerad bild över fyra medlemmar varav en nyvald förtroendevald

  Vem är nästa förtroendevalda på just din arbetsplats?

  Vi behöver bli fler förtroendevalda som är med och förbättrar våra verksamheter. När krisen är ett faktum på många arbetsplatser, kan en förtroendevald vara vägen framåt. Men även arbetsplatser som är välfungerande gynnas av att ha en förtroendevald på plats. Det finns alltid verksamhetsnära frågor som kan drivas och områden som kan förbättras.

 • En lång tom korridor. Längst bort i korridoren åker en anställd spark.

  Arbetsliv – information inför sommaren

  Det vore så skönt att kunna skriva att sommaren ser bra ut, att vården är tillräckligt bemannad, med rätt kompetens och att medlemmarna i Vårdförbundet kommer få ut välbehövlig, intjänad och lagstadgad semester… men ack nej.

 • En dator, en mobil och ett block där en person är på väg att skriva något

  Skriv en motion till avdelning Östergötlands årsmöte

  Vill du påverka vad Vårdförbundet ska jobba med? Skicka in en motion till avdelning Östergötlands årsmöte den 29 september. Senast 15 augusti behöver vi få in din motion.

 • Grattis står att läsa mot en blå bakgrund med provtagningstillbehör

  Grattis på yrkesdagen till dig som är biomedicinsk analytiker

  15 april är den internationella yrkesdagen för biomedicinska analytiker. Vi i avdelning Östergötland vill gratulera dig och alla våra andra medlemmar på yrkesdagen.