Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Sommar i år igen...

I år känns det extra svårt att skriva en glad och positiv sommarhälsning. Många har i pandemikaoset bytt arbetsplats, fått schemaändringar och indragna ledigheter. Arbetssituationen har kanske även påverkat privatlivet. Kom ihåg att det är ni som dag efter dag bidrar till att vården fungerar och det är ni som befinner er i frontlinjen, som inte kan välja karantän genom att arbeta hemifrån.

 

Ovisshet om sommarsemester är mer regel än undantag. Förändringar både gällande arbetsmiljö och semesterplanering sker snabbt och påverkansmöjligheten känns begränsad. Oavsett vad jag skriver är det inte tillräckligt för att bekräfta er situation eller beskriva hur vi arbetar med era viktiga frågor.

Många av er kontaktar oss med frågor om semester. Semesterplaneringen har havererat och besked om ledighet dröjer. Frågorna handlar framförallt om rätten till sommarsemester, tidsaspekt, avsaknad av frivillighet och vad man kan göra om arbetsgivaren inte följer avtal. Samtalen kommer från medlemmar, förtroendevalda och chefsmedlemmar som alla vittnar om liknande problematik men från olika perspektiv.

 

Vissa av er som går på semester nu hade önskat tidig semester, men ni som hör av er är besvikna. Många upplever att ni tilldelats semesterveckor utan möjlighet att påverka. Semestern är dessutom både förkortad och förändrad från ursprungsplaneringen, den planering som gjorts innan pandemiutbrottet. Besked om semester har på många ställen kommit sent eller inte alls. Till det ska tilläggas att ni arbetat under en extrem press under våren med byte av arbetsplats, scheman och indragna ledigheter och utan extra kompensation.

 

Vårdförbundet har inte varit enig med arbetsgivaren i beslut som försämrar för er som medlemmar. Vi ser att återhämtning är det absolut viktigaste för er med grund i bland annat semesterlagen. Vidare ser vi att flytt av veckor utanför sommarperioden i första han ska ske frivilligt och till mycket god ersättning. Ni ska få besked om er semester i så god tid som möjligt, i år senast fyra veckor innan den påbörjas.

 

Vårdförbundet har inte tecknat avtal om ersättning, utan de ersättningsnivåer som finns gällande flytt av semesterveckor och extrapass är ensidiga arbetsgivarbeslut. Olika arbetsgivare erbjuder olika lösningar inför sommaren. Däremot har vi varit med och påverkat för högre ersättningsnivåer. Vi ser generellt att det är för låg ersättning och saknar frivillighet i flytt av veckor.

Om ert schema förändras med mindre än 10 dagars varsel har ni rätt till förskjuten arbetstid. Vi uppmanar också er att fråga om ersättningsnivå, gärna skriftligt, innan ett eventuellt extrapass under sommaren.

Läs mer om aktuellt läge för sommaren i Örebro.

 

Slutligen, en hälsning till alla förtroendevalda. Tack för allt engagemang och för att ni orkar och vill vara förtroendevalda under pandemin. Det är ni som är språkröret och länken mellan arbetsplats och avdelningsstyrelse. Er information är viktig när vi möter arbetsgivare och politiker. 

De digitala träffarna för förtroendevalda fortsätter inom Region Örebro län, även under sommaren. Inbjudan går till den e-postadress som finns registrerad i medlemsregistret. Är du förtroendevald men inte får inbjudan – kontakta info.orebro@vardforbundet.se

 

Jag och mina kollegor på Vårdförbundet i Örebro önskar er trots inledningen på brevet, en trevlig sommar och hoppas att ni ges möjlighet till vila och återhämtning.


Var rädda om er - Ni är viktiga!

Ann-Sofie Gustavsson
Avdelningsordförande

Frågor om er semester - kontakta Vårdförbundet Direkt
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -