Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej alla förtroendevalda i kommuner och Sobona företag inom Örebro län!

Hoppas att ni som har semester får njuta av er ledighet och att ni som jobbar får en hållbar arbetsmiljö!

Vårdförbundet Örebro jobbar vidare med vårt nya avtal, HÖK 19 och tecknar nu lokala kollektivavtal (LOK) och genomför löneuppstarter i länets kommuner och i Sobona företag.

Kommuner som vi hittills har tecknat lokala kollektivavtal och haft löneuppstart med är Örebro, Karlskoga, Hallsberg, Kumla, Nora, Lindesberg och Lekeberg samt Sydnärkes Utbildningsförbund.

Kommuner som är planerade till vecka 34–36 är Askersund, Laxå, Degerfors, Ljusnarsberg och Hällefors.

Det nya avtalet innehåller flera s.k. skallkrav. Det medför att vi och arbetsgivaren ska samverka för att avtalets intentioner ska bli verklighet.
Bland annat gäller det skrivelsen om att särskilt yrkesskicklig, erfarenhet och kompetens ska premieras i löneöversynerna under avtalsperioden.
Vi har framfört Vårdförbundets tankar om begreppet, särskilt yrkesskicklig, utifrån teorin "Från novis till expert".
Ingen kommun har hittills tagit fram nya kriterier gällande särskilt yrkesskicklig - de anser just nu att de kan identifiera dessa kollegor med befintliga kriterier. Detta är något vi som Vårdförbund får bevaka i samband med avstämningsmötet efter årets löneöversyn.

Den nya lönen kommer att betalas ut i höst med retroaktivitet från 1/4 2019.

Vårdförbundet kommer att fortsätta arbeta med begreppet ”särskilt yrkesskicklig” och kriterierna under hösten. Då kommer ni förtroendevalda och medlemmar i avdelning Örebro få möjligheten att delge era tankar och åsikter.

Utifrån vårt yrkande om samma nattarbetstid oavsett region, Landsting eller kommun blev resultatet att kommunerna och Sobona företagen ska införa nytt nattarbetstidmått senaste 2020 04 01. OBS! Det finns inget hinder att genomföra schemaändringarna tidigare.

Yrkandet om karriärvägar kopplas ihop med att vi i varje löneuppstart lämnar begäran om överläggning angående s.k. AST-Akademisk specialisttjänstgöring.

Om ni har frågor och funderingar så kan ni alltid kontakta oss via: info.orebro@vardforbundet.se eller ringa via Vårdförbundet Direkt: 0771 420 420

Kom ihåg att vi alla är yrkesskickliga – men några av oss är särskilt yrkesskickliga!

Vårdförbundet Örebro vill tacka för er medverkan, trots kort framförhållande, den är guld värd!!
Vi önskar er en fin sommar!!

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -