Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Det är dags att ha val/omval av förtroendevald på arbetsplatsen

Varför engagera sig fackligt? Jo, därför vi tycker det är viktigt med en arbetsplats där alla mår bra. Det är medlemmarna som är Vårdförbundet och tillsammans formar verksamheten.

Hur skulle du vilja att arbetslivet ser ut? Vad skulle kunna vara bättre på din arbetsplats? Vilka frågor tycker du att Vårdförbundet ska driva?

Om du har en åsikt är det en bra början till ett engagemang!

Som fackligt förtroendevald kan du göra stora insatser för dig och dina arbetskamrater. Tillsammans har ni möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Dessutom lär du dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen. Som förtroendevald på arbetsplatsen i Vårdförbundet är du också skyddsombud. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

På många arbetsplatser har medlemmarna valt en kollega som förtroendevald, men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet. Så val av en eller flera förtroendevalda på arbetsplatsen har stor betydelse.

Val av förtroendevald sker vid ett medlemsmöte på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla medlemmar är inbjudna och ges möjlighet att delta i valet.

Den 30 april 2018 går mandatperioden ut för dig som är förtroendevald på din arbetsplats, vilket innebär att nyval och omval ska vara genomförda i god tid innan detta datum. Mandatperioden är på 3 år.

Med vänlig hälsning
VÅRDFÖRBUNDET
avdelning Örebro

Frågor: Kontakta Anna Gabrielsson, Vårdförbundet Örebro, 019-164183

 

Valblankett för val av förtroendevald
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -