Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej alla förtroendevalda i Region Örebro län!

Hoppas att ni alla kan njuta av sommaren mellan arbetspassen och på er välförtjänta semester!

Vårdförbundet Örebro jobbar vidare med vårt nya avtal, HÖK 19. Nu har vi tecknat lokala kollektivavtal (LOK) och haft löneuppstartsmöte med Region Örebro län.

Vi har tillsammans med arbetsgivaren, Region Örebro, definierat begreppet särskilt yrkesskickliga, se bilaga inklusive överläggningsprotokoll.

Vårdförbundets syn på begreppet ”särskilt yrkesskicklig” grundar sig i teorin ” Från novis till expert”. Det vi nu kommit fram till gemensamt med Regionen gäller i år och det kommer finnas möjlighet att revidera dessa kriterier inför 2020.

Vårdförbundet kommer att fortsätta arbeta med begreppet ”särskilt yrkesskicklig” och kriterierna under hösten. Då kommer ni förtroendevalda och medlemmar i Örebro få möjligheten att delge era tankar och åsikter.

Det är viktigt att poängtera att detta vi nu arbetat fram är ett komplement till era egna lönekriterier – de lönekriterier ni redan har på avdelningen gäller alltså fortfarande – och bilagan till löneöversynsprotokollet ska ses som ett hjälpmedel för cheferna att identifiera de särskilt yrkesskickliga kollegorna.

Samtliga Vårdförbundets medlemmar kommer att erbjudas ett lönesättande samtal under hösten där er chef ger en motivering till er nya lön. Planen är att den nya lönen betalas ut i november med retroaktivitet från 1/4 2019.

Om ni har frågor och funderingar så kan ni alltid kontakta oss via: info.orebro@vardforbundet.se
eller ringa via Vårdförbundet Direkt: 0771 420 420

Kom ihåg att vi alla är yrkesskickliga – men några av oss är särskilt yrkesskickliga!
Vi önskar er alla en fin sommar och hoppas att vi ses på höstens aktiviteter.

Med vänliga hälsningar
Vårdförbundet Örebro

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -