Sommarhälsning

När jag blickar tillbaka på styrelsens första gemensamma halvår märker jag tydligt att arbetsmiljö, arbetstider och lön fortsatt är de frågor som engagerar avdelningens medlemmar mest.

Det var tydligt även på Vårdförbundets kongress som hölls i maj i Uddevalla, där villkorsfrågorna fanns i fokus under hela kongressveckan. Om du vill läsa mer om kongressen finns information här.

Jag ser att omorganisation och förändring fortsätter påverka er medlemmar, och påminner om hur viktigt det är att ni har minst en förtroendevald på din arbetsplats. Vill du veta mer om vad det innebär att välja en förtroendevald så hör av dig! Vi kommer gärna till din arbetsplats och berättar mer.

Styrelsen är inte nöjd med resultatet av årets lönerevision. Under våren har vi mött samtliga arbetsgivare inom SKL området och pratat lön, lönebildning, löneutveckling utifrån vårt gemensamma avtal. Våra medlemmar har för dålig löneutveckling och för låg livslön.

Många av er har under året haft med politiker som gått i era skor, vilket är ett bra sätt att visa att våra yrkesgrupper gör skillnad. Styrelsen möter regelbundet politiker i dialog om vad som är viktigt för Vårdförbundets medlemmar.

I sommaren fortsätter vi med spontanbesök på olika arbetsplatser runtom i länet. Vill du vara säker på ett besök så hör av dig till info.orebro@vardforbundet.se. Jag vill också göra reklam för vår fikautmaning. Om du får en kollega att bli medlem under juni månad så bjuder vi på fika. Läs mer här.

Det pågår förberedelser för Pride som går av stapeln i augusti. Glöm inte att besöka Vårdförbundet i Pridepark och gå med oss i Pridetåget!

Tack för att DU är medlem i avdelning Örebro. Att vara många är avgörande för att vi ska kunna fortsätta påverka och arbeta med de frågor som är viktiga för oss.

Trevlig sommar!
Ann-Sofie Gustavsson
Ordförande avdelning Örebro