Särskild information till er som arbetar i privat verksamhet

Karin Nordén Persson och Nadya Lehto har uppdrag som regionala skyddsombud i avdelning Örebro. Deras uppdrag är att stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet på privata arbetsplatser.

I uppdraget som regionala skyddsombud besöker Karin och Nadya privata arbetsplatser i Örebro län med syfte att få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I uppdraget ingår förutom att ge stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet att  även verka för att medlemmarna väljer skyddsombud. Som regionalt skyddsombud samverkar man även med arbetsgivare för att få bra och hållbar verksamhet.

Under året har vi träffat medlemmar och arbetsgivare för diskussioner om arbetstider, bemanning och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetar du hos en privat arbetsgivare och vill ha besök av oss? Hör gärna av dig till info.orebro@vardforbundet.se.

Juliga hälsningar Karin Nordén Persson & Nadya Lehto