Komplicerad parkeringssituation

Parkeringssituationen vid Universitetssjukhuset i Örebro har varit komplicerad i flera år, både för medarbetare och patienter. Antalet parkeringsplatser är gravt underdimensionerade, något som skapat stor frustration hos de som är beroende av att parkera i samband med sitt arbetspass.

Eftersom avgiften varit förhållandevis låg så har ett visst tålamod ändå funnits hos de som tvingasts cirkulera runt för att hitta en plats, konstant under tidspress för att hinna flexa in till arbetet. Även Karlskoga lasarett är drabbade av en komplicerad parkeringssituation med höjda avgifter.

Nu höjs avgiften

Nyligen kom beskedet om att parkeringsavgiften ska höjas. Och det är ingen liten höjning vi talar om utan en avgift höjd med 200 % (USÖ) respektive 150 % (Karlskoga lasarett).

Kanske att det kunde funnits någon sorts rimlighet i beslutet om det faktiskt var så att avgiften som betalas faktiskt garanterar en parkeringsplats. Men icke. Parkeringssituationen med det alltför låga antalet platser i förhållande till behovet kvarstår.

Hur arbetar Vårdförbundet med frågan?

Som fackförbund arbetar vi för att våra medlemmar ska ha en rimlig arbetsmiljö, något som också innefattar möjlighet att faktiskt kunna ta sig till och från sitt arbete. Det innebär också att det måste finnas ett säkerhetstänk med i planeringen kring den närliggande miljön där medarbetare ska kunna ta sig till och från en parkering till sitt arbete och känna sig trygg. Det finns inte heller tillgång till god kollektivtrafik för sjukhusens medarbetare då arbetstiderna innefattar dygnet runt, 365 dagar om året.

Vi har lyft frågan

Vårdförbundet har påtalat bristen på parkeringsplatser under lång tid. I samband med den höjda parkeringsavgiften har vi, återigen, lyft frågan i central samverkan och förklarat situationen som våra medlemmar ställs inför dagligen, under dygnets samtliga timmar. Vi har också, upprepade gånger, varnat för att många medlemmar i samband med detta upplever en stor hopplöshet och att ingen lyssnar.

Vi hoppas att arbetsgivare och politiker inser vikten av att man som anställd bör ha möjlighet att kunna ta sig till sitt arbete på ett tryggt och enkelt sätt och vi kommer att fortsätta lyfta frågan i olika samverkansforum.