Vårens chefsfrukostar

Under vecka 15 och 16 bjöd Vårdförbundet avdelning Örebro in våra medlemmar som är chefer eller ledare till våra populära frukostmöten.

Helena Nyrén, förtroendevald med uppdrag mot chefer och ledare träffade ungefär 50 chefs- och ledarmedlemmar i Örebro och Karlskoga.

Vice ordförande, Ulrika Hedelind informerade kort om det aktuella läget i årets avtalsrörelse. Pernilla Hendeberg, 2018 års specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, informerade om hur hon arbetat på kirurgkliniken, USÖ med att införa strukturerat introduktionsprogram för bland annat nyutbildade sjuksköterskor. Ett spännande projekt som gav de som lyssnade mycket idéer och funderingar.

Avdelningschef Sofia Eriksson, Kirurg avdelning 4, Lindesbergs lasarett föreläste om hur förändring- och förbättringsarbete kan ge rekryterande effekt och hur hennes avdelning arbetat med framtidens vårdavdelning. Mycket inspirerande!

Ett förslag som kom upp under mötet var att Vårdförbundets chefsmedlemmar som är biträdande eller har liknande roll önskar nätverka med varandra mer. Helena Nyrén kommer skicka ut inbjudan under april till det nätverket. Vet du någon som har den rollen så bjud med hen!

Tack till alla som kom och deltog i inspirerande möten!