Vårdvandring i Örebro kommun

Vid tre tillfällen under maj tog vi med oss förtroendevalda politiker till arbetsplatser i Örebro kommun. Vi besökte sjuksköterskor och chefer på Rostahemmet, hemsjukvård Väster och hemsjukvård Nordost.

Det var givande möten för båda parter där sjuksköterskorna fick beskriva sin vardag och de utmaningar de har i hemsjukvården och på boenden.

Sjuksköterskorna framförde goda förslag för att säkerställa patientsäkerheten. Lön, kompetensutvecklingsfrågor och vikten av att sjuksköterskorna blir sedda och prioriterade nu när avancerad vård flyttar ut till hemmen/ boenden, kom också upp på agendan.

Nu ser vi fram emot att våra politiker fattar kloka beslut som ger god arbetsmiljö, bättre villkor och en säker vård.