Temadag om arbetsmiljö

Den 5 december är du som är förtroendevald på arbetsplats varmt välkommen på årets temadag för förtroendevalda. Temat för dagen är arbetsmiljö.

Dagen kommer att fokusera på

  • Skyddsombudets roll, uppdrag på arbetsplatsen och i samverkan
  • Arbetstider och hälsosam schemaläggning
  • Att arbeta tillsammans för bättre arbetsmiljö

Kom ihåg att söka ledigt enligt förtroendemannalagen (1974:358). Glöm inte att ange önskemål om specialkost vid anmälan.

Varmt välkomna!

Anmäl dig via portalen Aktiviteter och utbildningar!