Grattis till bästa kandidatuppsats!

Vårdförbundet Örebro delar ut stipendier till bästa kandidatuppsats i de program på Örebro universitet som läser till Vårdförbundets professioner.

Stipendiet är på 6000 kronor och går till den/ de författare som skrivit den bästa kandidatuppsatsen, utsedd av examinatorn och det är bara medlemmar i Vårdförbundet som kan få det. Syftet med stipendiet är att uppmuntra till vidare forskning, utveckling och utbildning.

Höstterminens 2019 stipendium på sjuksköterskeprogrammet tilldelades till Siri Lodding och Josefine Rosén för sin kandidatuppsats ”En berg och dalbana på vågor av känslor” – en litteraturstudie av personers egen erfarenhet av bipolär sjukdom.

Vi önskar ett stort grattis till Siri och Josefine samt alla studenter som tar examen!