Stipendier för bästa C-uppsatser

Vårdförbundet har delat ut stipendium till bästa C-uppsats i biomedicinska analytikerprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.

Först delades pris ut till bästa C-uppsats i röntgensjuksköterskeprogrammet. Priset tilldelades Rebecka Sonnerstedt och Sofia Jansson för sin C-uppsats, "Vilka hinder upplever kvinnor som avstår från mammografiscreening?".

I biomedicinska analytikerprogrammet delades två stipendium ut eftersom det finns två inriktningar.

I inriktningen labratorievetenskap tilldelades Carolina Pettersson stipendium för sin C-uppsats, "Nivåer av C-reaktivt protein (CRP) influeras av polymorfism av CRP-genen".

I inriktningen fysiologi tilldelades Emilia Blaad stipendium för sin C-uppsats, "Tolkning av neurografisvar vid misstänkt karpaltunnelsyndrom - en jämförelse mellan erfaren och oerfaren tolkare".

Till sist delades stipendium ut i sjuksköterskeprogrammet till Sofie Bergström och Caroline Björn för sin C-uppsats, "Att mötas och kommunicera digitalt".

Vi önskar ett stort grattis till alla stipendiater samt alla studenter som tar examen!