Avdelning Örebros årsrapport 2017

Varje år summerar och utvärderar vi föregående år och skriver en årsrapport. Nu kan du ta del av avdelning Örebros årsrapport för 2017.

Året i avdelning Örebro kan sammanfattas med förändring, förnyelse och framtid, vilket både märks i styrelsen men också runt om i länet där omorganisation och villkorsförändringar blir allt vanligare.

Årsmötet valde en ny avdelningsstyrelse för kommande mandatperiod där fem ledamöter gör sin första mandatperiod. För första gången på många år finns alla fyra professioner representerade i styrelsegruppen och vi hoppas att det kommer att bredda styrelsens perspektiv.

Samverkan och arbetsmiljöutmaningar har präglat även 2017 och förtroendevalda har haft ett intensivt år. Vi ser att samverkan inte fungerar fullt ut i alla verksamheter.  Förändringar och beslut sker allt snabbare och det finns mindre utrymme för dialog och samverkan. Det är av yttersta vikt att alla arbetsplatser har förtroendevald och vi som förbund har tagit alla möjligheter att påverka i den riktningen.

Vi märker att fler och fler medlemmar arbetar rotation dag, kväll, natt och ser att implementering av HÖK16 bör ske på ett klokt sätt. Under året har mycket tid gått åt till att hantera förändringar i samband med avtal, och vi ser att det kommer att fortsätta även kommande år. Arbetstider, arbetsmiljö och lön är fortsatt de viktigaste villkorsfrågorna för avdelningens medlemmar.

Vi har fortsatt skapa relationer och representera våra medlemmar vid olika arenor och i möten med politiker och tjänstemän. Vi tycker oss märka en förändring i kompetensfrågan från "rätt person på rätt plats" till "vem får utföra vad". Kompetensväxling och specialistkunskap är viktiga frågor för våra professioner och vårdens utveckling. Vi tar alla tillfällen att ha dialog om AST, men har inte nått framgång i någon kommun.

Kongress och framtid har funnits med under året i olika sammanhang, i möte med medlemmar och i dialog inför framtiden. Vi har fortsatt att utveckla vårt arbetssätt med sociala medier, där vi når medlemmar, beslutsfattare och allmänheten på ett självklart och enkelt sätt.

Under året har vi ökat i förhandlingsbara medlemmar, chefsmedlemmar och förtroendevalda. Vårt mål har varit att besöka många arbetsplatser och träffa medlemmar för att synliggöra Vårdförbundet. Det är tillsammans vi kan påverka för våra professioner, vården och våra villkor.

Tack till alla medlemmar för alla möten och allt engagemang under 2017!