Örebrorapport från kongressen

  • Örebros kongressombud redo för avfärd
  • Örebros kongressombud i plenum
  • Politikerdebatt på kongressen
  • Nadya och Karin deltar i påverkanstorg på kongressen
  • Ulrika Hedelind deltar på påverkanstorg på kongressen
  • Örebros representanter i avtalsråd, förbundsvalberedning och förbundsstyrelse.

Vårdförbundets kongress 2018 hölls på Bohusgården i Uddevalla, fyra dagar med bland annat diskussioner, val av förtroendeuppdrag och beslut.

De mest intensiva diskussionerna bland kongressombuden rörde framförallt villkorsfrågor som arbetstid, lön och beredskap. Att synliggöra olika professioner i förbundet, ekonomi samt den interna organisationen nu och i framtiden.

Vi valde ny förbundsstyrelse, avtalsråd, förbundsrevisorer och förbundsvalberedning.

Från avdelning Örebro valdes Åsa Mörner till förbundsstyrelseledamot, Karin Nordén Persson till avtalsrådet och Ann-Sofie Gustavsson som förbundsvalberedare.

Mer information finns att ta del av på kongresswebben.