Lönerevision 2019/2020

Här kommer en sammanställning av löneutfall gällande 2019 års lönerevision. Flera arbetsgivare blev färdiga med revisionen sent, vilket är en anledning att den utlovade sammanställningen dröjt.

Siffrorna gäller utfall i procent på grupp och har ingen individgaranti.

Utfall för 2020 - Från högst till lägst i avdelning Örebro. 

Hällefors kommun: 3,41%

Lekebergs kommun: 3,13 %

Region Örebro län: 3,02%

Askersunds kommun: 2,90%

Laxå kommun: 2,90%

Örebro kommun: 2,74%

Lindesbergs kommun: 2,63%

Kumla kommun: 2,54%

Degerfors kommun: 2,44%

Nora kommun: 2,26%

Hallsbergs kommun: 2,02%

Karlskoga kommun: 1,20%

Ljusnarsbergs kommun: 1,97%

 

Vi fortsätter med lönefrågan! 

Under 2020 har begreppet särskilt yrkesskickliga hanterats olika hos olika arbetsgivare. Vi har inte helt samsyn med arbetsgivare i hantering och bedömning av begreppet.
Vårdförbundet är inte nöjda med utfall och ser att vi tillsammans med dig behöva fortsätta arbeta med lönefrågan på kort och lång sikt för att få till en förändring.

Läs gärna i nuvarande huvudavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona - Huvudöverenskommelse 19 (HÖK 19) som gäller från 2019-04-01 till och med 2022-03-31. 

Från årsskiftet 2020/2021 finns ett samsynsdokument som komplement HÖK19 . 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig! Kontakt Avdelning Örebro