Lön 2019 - vad händer i Örebro?

Vi får många frågor gällande årets löneöversyn. Många medlemmar är upprörda över utfall, process och hur begreppet särskilt yrkesskickliga har hanterats.

Det centrala avtalet ger en tydlighet att arbeta med lön och lönebildning, men det verkar tyvärr inte ha fungerat. Avtalet har ingen individgaranti.  Begreppet särskilt yrkesskickliga är nytt och har i år skapat många frågor och hanteras på olika sätt runtom i länet. Vi ser att det framförallt saknas pengar för att använda avtalet och för att nå avsett resultat.

Tidsaspekt och process

Uppstart

Vid löneuppstart redovisar arbetsgivaren hur de tänkt inför årets översyn och Vårdförbundet ges möjlighet att lämna yrkande, ha dialog om årets löneuppstart och göra medskick.

Avstämning

Vid löneavstämning redovisas årets utfall och vi pratar om hur processen gått till.

Vårdförbundet ges möjlighet att ställa frågor och resultatet ska utvärderas. Vi tittar på statistik och hur löneprocessen fungerat, samt hur arbetsgivaren följt avtalet lokalt.  Vi är tacksamma för alla inspel fått till oss från er.

Vårdförbundet avdelning Örebro har haft uppstart och avstämning med samtliga arbetsgivare.

Utfallet är utifrån grupp och har ingen individgaranti.

Utfall 2019

Askersunds kommun  3,44 %
Degerfors kommun 2, 91%
Hallsbergs kommun 3,18 %
Hällefors kommun 3,12%
Karlskoga kommun 3,61%
Kumla kommun 5, 28%
Laxå kommun 2, 54%
Lekebergs kommun 2, 46%
Lindesbergs kommun 2,95 %
Ljusnarsbergs kommun 2,92 %
Nora kommun 1,97 %
Region Örebro län 3,05%
Örebro kommun 3,12 %

 

Särskilt Yrkesskicklig

Gällande begreppet särskilt yrkesskicklig så är det endast Region Örebro län som vi i samband med löneuppstarten, kommit överens om en gemensam definition tänkt som hjälp till chefer (se bilaga).

Vårdförbundets syn på underlaget är att det ska ses som ett komplement till arbetsplatsens övriga lönekriterier. För att bedömas som särskilt yrkesskicklig ser vi att du troligtvis tangerar samtliga rubriker men det är ingen checklista som ska uppfyllas ordagrant.

Slutligen vill vi skicka med att vi ser alla som yrkesskickliga, men särskilt yrkesskicklig är något du kan bli över tid, för att kunna åstadkomma en annan typ av lönekarriär än de som finns idag. Målet är lönekarriär och jämställda livslöner och löneutveckling under ett helt yrkesliv, något som inte fungerar idag.

Vad händer nu?

Lönearbete pågår året runt och vi behöver tillsammans fortsätta arbeta med lönefrågan på alla nivåer hela året. Vi fortsätter möta politiker, beslutsfattare och arbetsgivare.

Vi är inte nöjda med årets löneutfall!