Lön 2017

En hög med mynt

I samband med årets löneöversyn har vi fört dialog med samtliga arbetsgivarrepresentanter inom SKL området i avdelning Örebro. Inom privat och statliga sektor har vi inte samma möjlighet att möta arbetsgivare, eller ta del av löneutfall, så där sker löneprocessen lokalt.

Inför årets löneuppstart skickades yrkande och diskussionsunderlag till arbetsgivaren, för att ha som grund till årets lönedialog. Dialogen har i år framförallt handlat om utfall, lönespridning, löneutveckling, yrkande, och löneprocess för Vårdförbundets medlemmar och chefsmedlemmar.

När vi sammanställer årets utfall visar det en spridning mellan 2,42 % – 8,0 %, och en medianlöneökning på 2,92 % hos de arbetsgivare vi mött. Observera att det gäller det totala utfallet, så det kan se annorlunda ut för dig som enskild medlem eller chefsmedlem. Avtalet har som ni vet ingen individgaranti.

Vi är som helhet inte nöjda med resultatet. Vi ser att lönespridning och löneutveckling är något som arbetsgivaren behöver beakta för Vårdförbundets medlemmar på kort och lång sikt för att nå rimlig löneutveckling och jämlik livslön.

I samband med årets utvärdering börjar vi uppstart inför 2018 års lönerevision och påminner er om att lönefrågan behöver vara levande året om.

Arbetsgivare vi mött 2017:
Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hallsbergs kommun, Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun, Region Örebro län samt Örebro kommun. Vi har även mött Sydnärkes utbildnings förbund.

Om du vill läsa mer om lön:

Livslönerapport

Lön

 

Ann-Sofie Gustavsson
lönegruppen avdelning Örebro