God Jul & Gott Nytt År!

Det är alltid en utmaning att sammanfatta det jag vill förmedla på några rader. I år vill jag inleda med att hälsa god jul säga tack. Tack att du är medlem i avdelning Örebro. En avdelningen som har många engagerade medlemmar och förtroendevalda. Det är tack var er, och att vi är många, som vi kan arbeta med de frågor som är viktiga för avdelningens medlemmar. Tack för allt engagemang ni visat under 2019, tack för alla möten och alla diskussioner!

Sammanfattningsvis kan året beskrivas med orden omorganisation, avtalsrörelse och särskilt yrkesskicklig. Omorganisation fortsätter påverka vardagen för många medlemmar runtom i länet. Förändring sker fort och vi ser att samverkan inte alltid fungerar. Avtalsrörelsen resulterade i det centrala avtalet HÖK 19 som varit grunden i årets löneöversyn för er medlemmar med anställning inom kommun och region.

Vi inte är nöjda med årets lön, varken gällande utfall eller process. Avtalet (HÖK 19) och begreppet särskilt yrkesskicklig har hanterats olika eller inte alls. Det saknas pengar.

En sammanfattning om årets löneöversyn hittar du här.

Vi är bara i startgropen med att försöka förändra lönebilden för Vårdförbundets yrkesgrupper. Efter 15 år i yrket planar löneutvecklingen ut och det behöver ske en förändring.  En god löneutveckling och livslön är en förutsättning för att för att vården ska behålla erfaren personal och rekrytera i framtiden.

Har ni förtroendevald på din arbetsplats? Om inte så är det extra viktigt att välja förtroendevalda nu när vården och arbetsplatsen lever i ständig förändring. Att ta plats i samverkan och framförallt påverka i olika förändringsprocesser.

Jag vet att många av er som arbetar inom 24/7 verksamheter enligt schema inte ges möjlighet till extra ledighet i jul. Jag hoppas det ändå finns möjlighet till återhämtning och en fin jul!

God jul och Gott Nytt År!

Ann-Sofie Gustavsson

Ordförande Vårdförbundet avdelning Örebro