Vi har frågat politikerna inför valet 2018!

Inför valet nu på söndag den 9 september har förtroendevalda i Vårdförbundet avdelning Örebro träffat politiker från Region Örebro län och Örebro kommun. Vi ställde 3 frågor till dem. Här kan du läsa deras svar.

Centern

Vårdförbundets yrkesgrupper behöver bättre löneutveckling, arbetsmiljö och karriärvägar. Vad konkret kommer ert parti lyfta för våra medlemmar i dessa frågor inför valet?

 • Examenspremie vilket innebär en premie utbetalas 5 år efter genomgången Sjuksköterskeutbildning
 • Nationellt sjuksköterskelyft som innebär höjd lön till specialistsjuksköterskor
 • Betald specialistutbildning (AST*)
 • Fler karriärvägar
 • Resurstillskott för primärvården
 • Fler intraprenader i kommunen

Hur ser er vision ut gällande nära vård/primärvård? Fördelning av resurser?

 • Utökat samarbete mellan region och kommun
 • Mobila team och äldremottagningar
 • Geriatrisk kompetens i primärvården
 • Fördela om resurser från sluten till öppenvård
 • Varför ska våra medlemmar rösta på ditt parti?
 • Möjligheter till karriärvägar även för dem som jobbar patientnära
 • Arbeta för löneutveckling/lönespridning
 • AST*

Kristdemokraterna

Vårdförbundets yrkesgrupper behöver bättre löneutveckling, arbetsmiljö och karriärvägar. Vad konkret kommer ert parti lyfta för våra medlemmar i dessa frågor inför valet?

 • AST *som sedan ska visa sig i lönekuvertet
 • Närvarande ledarskap som skapar delaktighet på arbetsplatsen
 • Karriärtjänster
 • En god löneutveckling över tid

Hur ser er vision ut gällande nära vård/primärvård? Fördelning av resurser?

 • Stärka primärvården så att den blir mer tillgänglig, och att den får utökade resurser
 • Resurser att möta den ökade psykiska ohälsan samt bredare kompetens inom geriatrik och funktionsnedsättning

Varför ska våra medlemmar rösta på ditt parti?

 • AST*
 • Karriärtjänster
 • Löneutveckling över tid
 • Medlemmarna ska kunna vara delaktig i hur man ska arbeta på sin arbetsplats

Liberalerna

Vårdförbundets yrkesgrupper behöver bättre löneutveckling, arbetsmiljö och karriärvägar. Vad konkret kommer ert parti lyfta för våra medlemmar i dessa frågor inför valet?

 • Stärka det nära ledarskapet i vården
 • Mandat att ta beslut ute i verksamheten
 • Möjlighet att göra karriär patientnära med tydlig löneutveckling och lönespridning
 • Karriärtjänster
 • Skattesänkning

Hur ser er vision ut gällande nära vård/primärvård? Fördelning av resurser?

 • Flera privata vårdcentraler
 • En resursförskjutning vård nära patienterna. Idag har vården fel fokus öppen/slutenvård
 • Prioritering av fler utbildningstjänster för distriktssjuksköterskor

Varför ska våra medlemmar rösta på ditt parti?

 • Utbildning ska löna sig
 • Statligt ansvar för utbildningsplatser (specialistutbildningar) och villkor (AST*)
 • Kunna göra karriär i vården med tydlig löneutveckling
 • Utvecklas i yrket. Kompentensutveckling/delaktighet
 • Möjlighet att välja privat vårdgivare

Miljöpartiet

Vårdförbundets yrkesgrupper behöver bättre löneutveckling, arbetsmiljö och karriärvägar. Vad konkret kommer ert parti lyfta för våra medlemmar i dessa frågor inför valet?

 • Karriärvägar, även i den patientnära vården
 • Villkorsfrågor. Vi vill verka för 6 timmars arbetsdag
 • Jämställdhet när det gäller lönefrågan, dvs likvärdiga löner jämfört med traditionellt manliga yrken
 • Kompetensutveckling på arbetstid

Hur ser er vision ut gällande nära vård/primärvård? Fördelning av resurser?

 • Primärvården behöver växa
 • Omfördelning av resurser från sluten till öppenvård
 • Psykologer i primärvården
 • Ge ökade resurser till öppenvårdspsykiatrin, och främst barn och ungdomspsykiatrin

Varför ska våra medlemmar rösta på ditt parti?

 • Man hänvisar till ovanstående punkter
 • Arbeta med en arbetstidsförkortning
 • Jämställdhetsfrågorna av vikt

Moderaterna

Vårdförbundets yrkesgrupper behöver bättre löneutveckling, arbetsmiljö och karriärvägar. Vad konkret kommer ert parti lyfta för våra medlemmar i dessa frågor inför valet?

 • 3 prioriterade områden

- Korta väntetiderna i vården
- Bättre vård för äldre
- Bättre it verktyg för vårdens medarbetare

 • Nära och närvarande ledarskap
 • Kompetensutveckling
 • Karriärtjänster

Hur ser er vision ut gällande nära vård/primärvård? Fördelning av resurser?

 • Utveckla vården nära patienten
 • Vården måste möte patienten tidigare, så nära hemmet som möjlighet
 • Rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter
 • Utveckla digitala vårdmöten

Varför ska våra medlemmar rösta på ditt parti?

 • Förbättra villkoren
 • Medarbetarna är med och utvecklar vården
 • Fler specialistsjuksköterskor och fler karriärvägar
 • Våga tänka annorlunda när det gäller scheman

Socialdemokraterna

Vårdförbundets yrkesgrupper behöver bättre löneutveckling, arbetsmiljö och karriärvägar. Vad konkret kommer ert parti lyfta för våra medlemmar i dessa frågor inför valet?

 • Satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor och bygga ut möjligheten att studera på arbetstid. Det öppnar för karriärmöjligheter och ger högre lön
 • Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet
 • Brister i säkerhet och i arbetsmiljö ska tas på allvar och åtgärdas så snart det är möjligt, man ska vara trygg på jobbet
 • Självstyrande enheter i kommunen så kallad intraprenad

Hur ser er vision ut gällande nära vård/primärvård? Fördelning av resurser?

 • En större andel av vårdens resurser kommer i framtiden att gå till primärvård och nära sjukvård i hemmet
 • Bygga upp psykosociala team och äldremottagningar
 • Rusta och bygga fler vårdcentraler och anställa fler i primärvården
 • Fortsätta utveckla mobila närsjukvårdsteam
 • Primärvård dygnet runt
 • Erbjuda smarta digitala lösningar

Varför ska våra medlemmar rösta på ditt parti?

 • Prioriterar vi också investeringar i vården före skattesänkningar och privatiseringar
 • Vi vill fortsätta och utveckla dialogen mellan våra politiska företrädare och Vårdförbundets företrädare och medlemmar

Vänsterpartiet

Vårdförbundets yrkesgrupper behöver bättre löneutveckling, arbetsmiljö och karriärvägar. Vad konkret kommer ert parti lyfta för våra medlemmar i dessa frågor inför valet?

 • Specialistutbildning med bibehållen lön
 • Kompetensutveckling
 • 6 timmars arbetsdag för att sänka sjukfrånvaron
 • Höjda löner
 • Mer delaktighet genom närvarande ledarskap
 • Återkommunalisera hemvården i Örebro kommun

Hur ser er vision ut gällande nära vård/primärvård? Fördelning av resurser?

 • Öka resurserna till primärvården
 • Viktigt med en fungerande vårdkedja mellan slutenvård och primärvård
 • Utökat samarbete mellan primärvård och kommunal hemsjukvård

Varför ska våra medlemmar rösta på ditt parti?

 • Utbildning ska löna sig. (AST*)
 • Lönebilden för våra medlemsgrupper måste förbättras
 • Arbetsvillkor (6 timmars arbetsdag)
 • Större inflytande på arbetsplatsen

*Akademisk specialisttjänstgöring

Relaterat material

Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av din anställning.