Grattis till examen!

Fredagen den 18 januari tog 93 sjuksköterskestudenter examen och blev legitimerade sjuksköterskor vid Örebro Universitet.

Vi på Vårdförbundet avdelning Örebro deltog vid högtidstillfället, höll tal och delade dessutom ut stipendiet för bästa kandidatuppsats.

Det är studenternas examinatorer som avgör vilken uppsats som blir den bästa, men vi på Vårdförbundet som delar ut stipendiet.

Den här gången gick stipendiet till Frida Eklund och Louise Johansson för deras uppsats som beskriver vikten av personcentrad vård vid omhändertagande av patienter med långvarig smärtproblematik.

Utöver prissumman på 6000 kronor fick de två studenterna var sitt diplom.

Vi på Vårdförbundet avdelning Örebro önskar alla nya sjuksköterskor välkomna in i professionen och säger grattis till ett fantastiskt yrkesval.