BaCafé för biträdande avdelnings/enhetschefer

Välkommen på BaCafé för biträdande avdelnings/enhetschefer med Vårdförbundet Chef. Vi bjuder på eftermiddagsfika!

Vi i Vårdförbundet Örebro har skapat ett forum för tankar och funderingar kring hur det är att vara biträdande avdelnings-/enhetschef, i syfte att stärka dig i din chefsroll och att fånga upp angelägna frågor.

Ta gärna med frågor eller exempel på dilemman som du ställs inför, för att kunna diskutera tillsammans med kollegor ur flera perspektiv.

9/3 Lindesbergs lasarett, Konferensrum 3, klockan 13:15-15.

10/3 USÖ, konferensrum Koltrasten,  klockan 13-15.

16/3 Karlskoga lasarett, Nämndrummet, klockan 13:15-15.

Anmäl dig via länkarna ovan!

Har du en kollega, som inte är medlem, men är chef/ledare kan du ta med hen, fyll i hens namn i meddelandefältet, när du anmäler dig. Då vet vi hur många som kommer till mötet.

Det kan också vara en kollega, som är medlem, men som inte fått denna inbjudan, det kan det bero på att vi har fel uppgifter i vårt medlemsregister. Be då hen kontakta då Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 för ändring, eller att hen uppdaterar sina uppgifter på webben.