Kakburksprojektet

Det började som en önskan om att komma ut på arbetsplatser för att träffa medlemmar. Arbetsnamnet "kakburksprojektet" var snart givet. Sen starten har vi i dagsläget besökt nästan 190 arbetsplatser i länet.

I sommar planerar vi för att komma ut på ytterligare 70 arbetsplatser och innan året är slut är målet att komma över 300 arbetsplatsbesök. 

Drivande bakom kakburksprojektet är Angelina Stridh och Hans Nilsson, styrelseledamöter i avdelning Örebro. 

Angelina är röntgensjuksköterska till professionen och Hans är ambulanssjuksköterska och båda har sin anställning i Region Örebro län.

 

Nedan kan du läsa en intervju med Hans och Angelina om deras syn på och tankar om på kakburksprojektet.

Berätta om "kakburksprojektet" – Kort, vad handlar det om?

- Att på ett enkelt sätt besöka arbetsplatser och rekrytera medlemmar.
Innehåller en Vårdförbundetpåse, informationsmaterial, profilprodukter samt lite gott till kaffet.

Hur föddes idén till detta?

- Genom att ha med sig något är det lättare att besöka arbetsplatser, att "bryta isen"

Hur många arbetsplatser har ni hunnit med att besöka?

- Från januari till maj 2018 har vi gjort ca 180 arbetsplatsbesök

Varför är det så viktigt att besöka medlemmarna på deras arbetsplatser?

- Vi möter medlemmar på deras villkor vilket bidrar till bra möten. Vi får höra/se verkligheten och det i sig har medlemsvärde och bidrar förhoppningsvis till fler medlemmar.

Vad är roligast med att besöka medlemmarna på deras arbetsplatser?

- Att få träffa fantastiska och kloka medlemmar/kollegor!
De spontana besöken leder ofta till både positiv och konstruktiv kritik/förbättringsområden. Vilket gör att vi kan arbeta vidare med detta i t.ex. samverkan.

Hur kommer ni fortsätta nu? Hur ser framtiden för "kakburksprojektet" ut?

- Kakburksprojektet lever kvar så länge vi förändrar och utvecklar idén. I nuläget jobbar vi med olika teman som t.ex. lön och villkor men huvudtemat är rekrytering.

Om någon medlem vi ännu inte besökt vill att vi kommer till dennes arbetsplats, hur ska de göra då?

- Hör av er! Vi kommer gärna! Maila till info.orebro@vardforbundet.se

Något annat ni vill tillägga?

- För oss är det viktigt att se vilka arbetsplatser vi besökt, att se vad vi gör. Dels för att vi vill nå ut till så många som möjligt samt att det motiverar. En av de roligaste arbetsuppgifterna är att besöka arbetsplatser då vi tillsammans med medlemmar är Vårdförbundet!