Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej!

Just nu får Vårdförbundet listor från regionen med namn på medlemmar som ska förflyttas – inom sjukhus, från HC till sjukhus, från en ort till en annan – variationerna är många. Här får du mer information om hur Vårdförbundet arbetar för dig.

Pågående förflyttningar

Vi har valt att skicka ut ett frågebatteri för insamlande av underlag till de namn som står på listorna. Jättetack till alla er som har svarat såhär långt och som kommer svara på dessa frågor.

Underlaget hjälper oss att bedöma om och hur vi kan gå vidare om du som medlem önskar att vi driver ditt ärende. Tyvärr finns inga garantier för att vi lyckas hela vägen, men just nu gör vi allt vi kan för att försöka.

Vi är fortsatt oense med regionen om vad arbetsskyldighet innebär. I dagsläget är arbetsgivarens syn att är du leg. sjuksköterska kan du jobba varhelst behov finns inom regionen – oavsett avstånd, privatliv eller andra faktorer som kan påverka detta. Du vet själv bäst om det kan fungera för dig och vi uppmuntrar alla att ta en dialog med er närmsta chef för att hitta en lösning som fungerar – det kan exempelvis handla om schemaanpassning, en bra introduktion eller trygga arbetsuppgifter.

Alla förhandlingar avslutas fortsatt i oenighet, eftersom vi inte kan acceptera ovanstående. För oss som fackförbund är det en oerhört viktig principiell fråga – ska jag i min profession vara tillgänglig för arbetsgivarens behov (område hela Norrbotten) när arbetsgivaren så önskar? Vad innebär det i framtiden? Den uttalade kompetensbristen – ska Vårdförbundets medlemmar lösa detta även framöver genom att förflyttas fram och tillbaka?

Tufft även för chefer

Chefsmedlemmar som också ska orka med denna stora pandemiomställning har en tuff arbetssituation nu, med alltför många fall där arbetet aldrig vilar under dygnet – vecka ut och vecka in. Regionen har här utlovat stödfunktioner för att avlasta chefer, vilket vi såklart understödjer. Nu behövs starka, avlastade ledare som kan hantera både medarbetare och sin verksamhet på bästa sätt.

Omställningsarbetet vilar inte utan fortgår. Efter den 1/1 -21, ska det börja implementeras och med tillförsikt bevakar vi detta – eftersom vi har en pågående pandemi som måste få sitt rätta utrymme.

Tänk på följande om du ska förflyttas till en ny arbetsplats

  • Har du inte redan blivit kontaktad av oss, ta kontakt om du önskar stöd!
  • Blir du förflyttad med kort varsel – kom ihåg förskjuten arbetstid, där schemaändringar inom tio dagar ska rapporteras in och du ska få extra ersättning.
  • Om du sökt ledigt under storhelgen jul/nyår – fota av din sökta ledighet, eftersom vi vet att vissa beviljade ledigheter avslås nu inför storhelgerna. Ta sedan kontakt med styrelsen om du anser att det inte är en överenskommen avslagen ledighet.
  • Om du har en påbörjad ledighet som avbryts så har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet – ta kontakt med styrelsen om du anser att det inte är en överenskommen avbruten ledighet.

Regionrådets utlovade ekonomiska kompensation

Beslut om Regionrådets utlovade ekonomiska kompensation till medlemmar som arbetar inom covidvård tas den 18 december. Just nu vet vi inte hur dessa pengar kommer fördelas – vår uppfattning, som är förankrad hos politiker och tjänstemän, är att alla i denna pandemivåg två är värd en ersättning. En värderingsersättning för att kunna kompensera den stora kraftansträngning som kommer som ett brev på posten – för att upprätthålla sjukvården i Norrbotten.

Ta hand om er!

Fackliga hälsningar

Camilla Eriksson Sundberg, Ordförande avdelning Norrbotten

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -