Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej förtroendevald i Norrbotten!

I år är semesterprocessen och ditt inflytande som förtroendevald lite annorlunda än tidigare. Här kommer lite information från avdelningsstyrelsen inför sommarsemestern.

I år kommer ni att ha ett större inflytande i semesterprocessen, vad gäller huvudsemester under sommaren. Innan samverkan eller VUS kommer ni att delges semesterlistor att granska, det vill säga listor där arbetsgivaren presenterar förslag på semesterlista till fackförbunden och naturligtvis medarbetarna. Detta har länge funnits i AB 27 § mom. 9 b, men aldrig använts som det är tänkt.

Nu är det nya krafttag för att säkerställa framförallt en sak: att få sin semester beviljad minst 2 mån innan den startar enligt semesterlagen. Detta har över tid inte uppfyllts, vilket sätter anställd i en osäker situation.

Steg 1 - förhandling i samverkan

Som representant i samverkan kommer du inför samverkan kontrollera följande. Semester kommer på samverkan läggas in som en 11 § MBL (förhandling):

  • Innehåller förslaget 4 veckors sammanhängande semester under juni-augusti?
  • Om inte, ska orsak framgå i semesterförslaget (exempelvis flytt av semesterveckor enligt arbetsgivarens sommarerbjudande, föräldraledig, frivilligt valt att ha semester andra delar av året med mera). Så länge allt sker frivilligt är det inga problem.

11 § MBL avslutas i enighet om allt är i sin ordning enligt ovanstående.

11 § MBL avslutas i oenighet om inte ovanstående kan uppfyllas.

Om en medlem inte får 4 veckors sammanhängande semester jun-aug enligt arbetsgivarens förslag och giltigt skäl saknas avslutas förhandlingen i oenighet. Då tar ni kontakt med er kontaktperson i styrelsen för att förbereda för 14 § MBL.

Kom ihåg! Protokoll upprättas och målsättning är att det anses färdigförhandlat efter det att protokollet är justerat. Avslutas förhandlingen vid sittande bord, kom ihåg att 14 § MBL ska begäras inom 7 kalenderdagar.

Steg 2 - bevaka att processen följs

Bevaka att medlem verkligen får sin semester beviljad senast två månader innan semesterstart. Blir om allt går enligt plan, efter förhandling på samverkansnivå. Beviljandet SKA göras i Aditro, via mejl eller skriftligt på något annat sätt. Missbrukas beviljande av semester, har vi som fackförbund möjlighet att begära tvisteförhandling.

Alla medlemmar kommer efter påsk få ett mejl som uppmanar dem att meddela Vårdförbundet om semestern inte beviljas två månader innan semesterstart.

Har ni frågor och funderingar tar ni kontakt med er kontaktperson i styrelsen för stöttning.

VÅRDFÖRBUNDET, avd. Norrbotten

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -