Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Ordförande har ordet

Har i cirka ett år nu haft förmånen att få leda avd. Norrbottens vårdpolitiska arbete och det har varit en härlig och intensiv resa denna termin, som vi nu strax lämnar bakom oss – för att kliva in i 2019. Camilla Eriksson Sundberg heter jag och är sedan oktober 2017 ordförande i Vårdförbundet avd. Norrbotten tillika leg. sjuksköterska och specialistutbildad inom operationssjukvård. Firar 19 år som stolt innehavare av min legitimation vid årsskiftet!

Valåret 2018 resulterade i många politikermöten. Vi har aktivt påverkat politikerna i kommunerna och i Regionen med en agenda fylld av bl.a. följande:
- Bättre och mer jämställd löneutveckling med bättre lönespridning som följd
- Betald/lagstadgad specialistutbildning
- Kunna göra karriär nära våra patienter
- Erfarenhet och kunskap ska värderas högre av arbetsgivaren
- Rätten att ORKA arbeta heltid.

Arbetsmiljön ute i vårdens verksamheter vacklar då vi saknar kollegor. Kollegor som vi vet finns, men som väljer annat, då goda villkor saknas. Villkor som kan förbättras, genom att vi hjälper vårdens arbetsgivare att förstå vägen till att bli en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om att erbjuda vila och återhämtning genom bra arbetstider i kombination med en god jämställd löneutveckling – då får vi fler kollegor. Möjliggöra att vårdens chefer får förutsättningar att leda vården på ett närvarande, konstruktivt och inspirerande sätt. Allt sammantaget skapar bättre arbetsplatser och gynnar även de vi är till för, patienterna.

Fortsatt fokus på hälsosamma arbetstider överlag. En del verksamheter i Regionen med mycket beredskap har fått sänkt veckoarbetstid. Vissa kommuner börjar se värdet av att skapa bättre arbetstider, så där hoppas vi på resultat. Nattarbetstiden är en viktig villkorsfråga och där ligger Regionen steget före.

Den nya regionstyrelsen, med Backgård i spetsen, utlovar ytterligare 50 miljoner till våra professioner i kommande finansplan. Regionpolitikerna vill att vi fackliga tillsammans med arbetsgivaren sätter oss ner för att komma överens om hur pengarna på bästa sätt ska fördelas. Jag ser det som en självklarhet att Vårdförbundet finns representerade i detta sammanhang.

Vi i styrelsen har verksamhetsplanerat inför 2019. Håll koll på vår hemsida så du inte missar en aktivitet som du vill vara med på. Välj "Aktiviteter och Utbildningar" och gå in och anmäl dig.

Anslutningsgraden är fortsatt fantastiskt hög i Norrbotten, tillsammans når vi cirka 90 %, totalt nästan 4000 medlemmar. Det ska vi vara stolta över. Genom att vara många medlemmar så hörs vår röst mer och vår påverkanskraft ökar. Alla förtroendevalda på arbetsplatserna runtom i länet gör ett fantastiskt jobb, tillsammans med medlemmar, där allas engagemang räknas för att kunna driva arbetsplatsens viktiga frågor.

Vi är just nu inne i olika avtalsrörelser inom både privat sektor och offentlig sektor. Målsättningen är att skapa bättre centrala avtal med ännu bättre villkor till Vårdförbundets alla medlemmar, oavsett om du är barnmorska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska. Det är alltid viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig som medlem och att du har angett rätt arbetsplats, så vi kan nå dig med värdefull information.

Om du ska arbeta den här jul-och nyårshelgen, se till att ha koll på att du får rätt OB-och storhelgsersättning.

Vi söker efter en engagerad styrelsekollega till avd. Norrbotten. Har du tips på någon, samt ett ja från den personen, maila info.norrbotten@vardforbundet.se, så tar vi kontakt och informerar gärna mer!

Med hopp om en fröjdefull jul och en positiv rivstart på ett nytt 2019!
Tack för ordet.

Camilla Eriksson Sundberg
Ordförande avd. Norrbotten
Vårdförbundet

Ändra dina medlemsuppgifter
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -