Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev april

Hej på er alla medlemmar i Norrbotten

Då går vi mot en härlig påsk och en del av er kommer säkert vara lediga för att njuta av vår härliga vårvinter här uppe. En del av er måste arbeta för att säkra vården under påsken och det är tur att vi finns där för medborgarna.

Vi har mycket som just nu är på gång i Norrbotten och som vi vill ger er lite information om.

Det är bra att följa det som händer genom att gå in på Vårdförbundets hemsida eller följa oss på sociala media eller instagram. Vi lägger också upp de aktuella aktiviteterna vi har på gång i aktivitetsportalen.

Vill ni att vi i styrelsen kommer ut till er arbetsplats så gör vi det väldigt gärna. Hör bara av er till oss via info.norrbotten@vardforbundet så bokar vi in det.

Löneöversynen i Region Norrbotten kommer förhoppningsvis vara klar i slutet av april och i så fall så kommer ni få ny lön från Maj månad men med en månads retroaktivt. Vi ser dock att utfallet från arbetsgivaren och politiken är något vi verkligen inte är nöjd med men vi har inte fått utfallet ännu för hela kollektivet. Utfallet synliggör de yrkande Vårdförbundet lämnade fram till arbetsgivaren i December. Vi har redan för några veckor sedan gjort ett inskick till Region Norrbottens politiker inför 2018 års löneöversyn och planerade budget med anledning av att vi anser att vi inte värderas rätt.

Kommunernas löneöversyner i länet har hunnit lite olika långt men Vårdförbundet har varit ut och mött ett flertal kommuner för att skriva de nya lokala kollektivavtalen utifrån det nya löneavtalet HÖK16.

Gällande den privata löneöversynen 2017 hos er arbetsgivare så bör ni kontakta respektive förtroendevald för att höra var denna process ligger i tid.

Vårdförbundet sitter just nu även i dialog med arbetsgivare för att se om vi kan hitta någon lösning för att förbättra och skapa hälsosamma arbetstider. Detta gör vi både runt om i länets kommuner men även i Region Norrbotten. Vi har utifrån det nya löneavtalet fått mer tydlighet i att förbättra återhämtningen och vila genom bättre veckoarbetstider.  Vi hoppas att vi tillsammans ska kunna hitta bra lösningar för att orka arbeta ett helt yrkesmässigt arbetsliv. Vi ser att det är nödvändigt att se över arbetsmiljön ute i alla verksamheter eftersom vårdens behov ökar i samhället och vårdens professioner minskar. Detta är något som vi ser både inom kommuner, Region och i de privata verksamheterna.

Vi har under april månad fått en förnyad HSL som hjälper oss att förstärka vikten och värdet av tydlighet i vården. Den nya HSL lagen tydliggör även värdet av att vården ska bedrivas nära patienten och det gör det än viktigare att det finns tid, kunskap och resurser inom Hälsocentralerna i länet. Ta er tiden och läs denna vill vi skicka med er.

Sommaren är trots den snöbelagda marken också snart här. Ni som har tidig semester ska nu ha fått er semester beviljad i era respektive HR systemen. Det är viktigt att ni har lagt in er önskade semester i dessa system för att då också kunna få tydlighet i att semestern är beviljad. Den ska vara beviljade minst 2 månader innan ni går på semester. Föräldrar ledighet ska sökas senast 3 månader innan planerat uttag.

Inför sommaren vill vi även skicka med er att det är oerhört viktigt precis som alla dagar om året att arbeta med patientsäkerhet men framför allt  blir det ännu mer sårbart under sommar månaderna när vi får lägre bemanning ute i verksamheterna. Där ni ser att patienter riskerar att fara illa och där patientsäkerheten känns osäker eller det där det finns brister måste vi signalera genom att alltid skriva avvikelser. Detta gör vi för att kunna förbättra och utveckla vården och de brister som kan eller har  uppstått.

2017 är ett stort valår för oss i Vårdförbundet och oss medlemmar. Vi ser att det är oerhört viktigt att alla arbetsplatser har förtroendevalda och att vi får fler medlemmar i organisationen för att tillsammans bli starkare och skapa mer påverkans möjlighet inom verksamheten där ni arbetar eller hos arbetsgivaren och politiker. Under höstens årsmöte 14 oktober 2017 ska vi också välja ny styrelse, valberedning och kongressombud i länet. För detta behöver vi hjälpas åt i länet och nominera. Ni kan nominera en arbetskollega er förtroendevalda på arbetsplatsen eller er själv. Valberedningen behöver få kandidater att pussla ihop till en bra och stark styrelse för oss medlemmar i Norrbotten. Jag hoppas att vi alla medlemmar i länet kan hjälpas åt för att hitta dessa engagerade, intresserad och möjliga kandidater.

Till slut vill jag önska er alla en trevlig och glad påsk och ät lagom med ägg.

Med vänliga hälsningar

Erica Ohlsson
Ordförande Avdelning Norrbotten

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -