Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Situationen har förvärrats

Den senaste veckan har situationen i pandemin förvärrats, både i samhället och för många av Vårdförbundets medlemmar. Lokala restriktioner har införts i Norrbotten.

 

Pandemin håller ett hårt grepp om samhället och situationen för förvärras. Efter månader av pandemislit, börjar nu arbetsgivaren planera för förflyttning av personal på grund av det ökande vårdbehovet. Region Norrbotten är satt i ett förstärkningsläge och arbetsgivaren hävdar då att de har rätt att förflytta personal runt länet där behov finns. Vårdförbundet har förklarat för arbetsgivaren att arbetsrätten fortfarande gäller och att de inte per automatik har den rätten att förflytta hur de vill. Det behövs noggranna förhandlingar om de handlingsalternativ som finns, våra medlemmars situation och i vilken omfattning förflyttningar behövs samt hur dessa ska göras.

Det handlar inte bara om medlemmar som arbetar i den direkta IVA-vården för covidsjuka – det handlar om helheten. Helheten där de som förlorar sina förflyttade kollegor får slita hårt för att upprätthålla ordinarie verksamhet. En tuff ekvation för många medlemmar!


Vad gör Vårdförbundet?
Den senaste veckan har vi påbörjat tuffa förhandlingar med regionen. Vi kämpar hårt för att situationen ska hanteras bättre än i våras. Då agerade regionen snabbt – utan någon större hänsyn till arbetsförhållandena och arbetsmiljön, eller värdering i form av vettig ersättning. En ersättning för att vi med vår kompetens, räddar liv i Norrbotten!

Vi efterfrågar också en  övergripande utvärdering för att fånga upp välmående, ork, familjesituationer med mera. Även skälig ersättning, frivillighet, en bra introduktion i det nya samt rimlighet i arbetstid och pendlingsavstånd till ny arbetsort, är viktiga frågor för oss som fackförbund.

Vi vet att ju bättre, humanare och schysstare villkor som erbjuds nu – desto mer kommer det gynna arbetsgivaren och patienter långsiktigt.


Vad ingår i medlemmars arbetsskyldighet?
Enligt sedvanliga arbetsrättsliga regler, görs en bedömning av överenskommelsen som har träffats med arbetsgivaren och arbetstagaren. I bedömningen ingår att kontrollera vad som normalt gäller och vad som är rimligt och skäligt. I dagsläget är vi inte överens med regionen här, utan fortsätter att förhandla i frågan. Vi kan behöva få in uppgifter från dig och det är bra om du har en kopia av ditt anställningsavtal lätt tillgängligt, om det skulle behövas.

Om krislägesavtalet aktualiseras har arbetsgivaren vidare möjligheter att förflytta personal, än vad som annars gäller.


Vi förväntar oss
att arbetsgivaren tar sitt fulla arbetsgivaransvar nu, för att hantera sina medarbetare på bästa sätt. Vårdförbundets medlemmar är dem som i störst utsträckning med sin unika kompetens gett och ger järnet länge och ofta – det ska värdesättas!


Förhandlingarna kommer fortsätta.
Om arbetsgivaren kontaktar dig om förflyttning, är det bra att du vet att det är arbetsgivarens beslut – vi är ännu inte överens och villkoren är för vaga och klena för att vi just nu ska vara eniga med region Norrbotten.


Har du frågor eller vill ha stöttning? Vänd dig till din styrelsekontrakt i avdelning Norrbotten eller kontakta Vårdförbundet Direkt.

 

Var rädd om dig - DU är viktig!

Fackliga hälsningar
Vårdförbundet, avdelning Norrbotten

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -