Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Till dig som arbetar i Region Norrbotten!

Vi har idag begärt att region Norrbotten omedelbart aktiverar krislägesavtalet. Påfrestningen för dig och dina kollegor har ökat över tid och vi kan inte stå vid sidan om och anse att det är ett normalläge - det ÄR krisläge.

 

Situationen i rådande coronatid kräver åtgärd - vi anser att krislägesavtalet måste aktiveras. Efter alla strandade förhandlingar, kommer vi i dagsläget inte vidare, sett till skälig ekonomisk ersättning eller någon form av villkorsförbättring. 

I praktiken behöver nu region Norrbotten ansöka om utlösande av krislägesavtalet hos SKR. Därefter beslutar SKR om aktivering eller ej. 

OM det aktiveras plockas ett antal medarbetare ut, inte alla, för att arbeta inom krislägesavtalets ramar - 48 h arbetsvecka och 220 % av lönen. I region Stockholm har mestadels intesivvårdssjuksköterskor plockats ut för att arbeta enligt krislägesavtalet.

Det här är inget scenario vi eftersträvat, men anser att agerandet från regionens sida kräver krafttag och nu ser vi ingen annan utväg.

I skrivande stund vet vi inte hur region Norrbotten kommer att agera,om de anser situationen vara ett krisläge - men det anser VI!

Läs mer om Vårdförbundets krav på krislägsavtal.

 

Vänliga hälsningar
Vårdförbundet avdelning Norrbotten

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -