Val och anmälan av Förtroendevald

Vi hoppas att du ska trivas med ditt uppdrag som förtroendevald för Vårdförbundet.

Vänligen fyll i nedanstående uppgifter.

Val av lokalt förtroendevald samt skyddsombud på arbetsplatsen

Anmälan gäller:
Har den förtroendevalda facklig Grundutbildning?
Jag godkänner valet av mig som förtroendevald.