Sommarenkät nr 2

Nyponros utanför vit ladugård

Norrbottens sommarenkät 2018

1. Har du hoppat över din lunchrast/motsvarande med anledning av arbetsbelastningen?
2. Har du jobbat övertid?
3. Har du arbetat "sommaravtalspass" och/eller skjutit på din semester mot ersättning? (Gäller framförallt regionanställda som fått detta arbetsgivarerbjudande).
4. Har ni haft överbeläggningar?
5. Har ni haft beordringar? Om ja, skicka in kopia beordringsblankett till Vårdförbundet, Storgatan 30, 972 32 Luleå.
6. Hur har din arbetsmiljö varit den senaste veckan? 1 ) motsvarar mycket dålig arbetsmiljö och 5) motsvarar en mycket god arbetsmiljö
7. Hur upplever du att patientsäkerheten är? 1 motsvarar mycket dålig patientsäkerhet och 5 motsvarar en mycket god patientsäkerhet