Din arbetsmiljö sommaren 2018

Under sommaren ber vi dig som är yrkesverksam att svara på några frågor om din arbetsmiljö. Syftet med enkäten är att följa upp hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs av Norrbottens medlemmar.

Sammanställning av enkätsvaren  används i dialog med länets arbetsgivare då sommaren 2018 utvärderas.

Vi skickar ut påminnelse om enkäten via e-post vid två tillfällen, i juli och augusti. Det är samma frågor som ställs. Du väljer själv när du vill svara, beroende på hur du jobbar under sommaren. Fyll enkelt i formuläret nedan.


Tusen tack för din medverkan!

Arbetsmiljö sommaren 2018

1. Har du hoppat över din lunchrast/motsvarande med anledning av arbetsbelastningen?
2. Har du jobbat övertid?
3. Har du arbetat "sommaravtalspass" och/eller skjutit på din semester mot ersättning? (Gäller framförallt regionanställda som fått detta arbetsgivarerbjudande).
4. Har ni haft överbeläggningar?
5. Har ni haft beordringar? Om ja, vänligen skicka in kopia av beordringsblankett till Vårdförbundet, Storgatan 30, 972 32 Luleå.
6. Hur har din arbetsmiljö varit den senaste veckan? 1 ) motsvarar mycket dålig arbetsmiljö och 5) motsvarar en mycket god arbetsmiljö
7. Hur upplever du att patientsäkerheten är? 1 motsvarar mycket dålig patientsäkerhet och 5 motsvarar en mycket god patientsäkerhet